Amarengo

Articles and news

Wisconsin will Forms | Last Will and Testament / Living Will

Last Will and Testament – detta formulär är ett juridiskt dokument. Det anses vara en standard kommer att bildas. Testatorn skulle använda dokumentet för att erbjuda ett register över Testator önskade instruktioner om hur testatorn skulle vilja instruera sin testamentsexekutor att distribuera sin egendom. Estates inkluderar Ofta Personlig egendom, finansiella konton och fast egendom eller någon egendom som testatorn vill lämna för att vidarebefordras till sina förmånstagare efter testatorens död. Om testatorn vill utse en exekutör för att dela sin egendom, kan detta åstadkommas med tillhandahållande av lämplig tillämplig information på detta formulär.

Living Will-detta juridiska dokument, även kallat ” Advance Directive.”Dokumentet är utformat så att en individ (rektor), kommer att ha förmågan att tillhandahålla spela in sina föredragna medicinska behandlingsalternativ, som skulle genomföras när huvudmannen inte längre kan fatta sina egna medicinska beslut, medan de är av sund själ. Formuläret gör det också möjligt för huvudmannen att välja en vårdagent för att säkerställa att alla förhandsinstruktioner hedras av sina läkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.