Amarengo

Articles and news

Utah Lake / Jordan River Watershed

Jordanfloden Watershed ligger i norra centrala Utah och dränerar ett område på över 3800 kvadrat miles. Höjningar sträcker sig från 11 900 fot i Wasatch Range, till 4 200 fot där Jordanfloden rinner ut i Great Salt Lake. Jordanfloden rinner norrut från Utah Lake till Great Salt Lake. Några av de andra stora bidragande vattenkropparna i området är American Fork River, Provo River, Mill Creek, Hobble Creek och Spanish Fork River. Stora vattenanvändningar i området inkluderar jordbruk, bevattning, kommunal och industriell användning och rekreation. Mycket av vattnet i strömmarna avleds för konsumtion, så för att stödja den stora och växande befolkningen har konstgjorda vattenförsörjning avletts från Uintah-bassängen till Jordanflodens Vattendrag. Genomsnittlig nederbörd varierar från 12 tum per år i de nedre Dalarna till över 50 tum per år i de högre höjderna. Mycket av nederbörden kommer ner som snö som bidrar till floderna i snösmältning under våren. Vattenkvalitetsproblem inkluderar metaller, totalt upplösta fasta ämnen, E. coli, höga vattentemperaturer, höga nivåer av ammoniak och lågt upplöst syre. Stora föroreningskällor inkluderar: sviktande septiska system, industriella utsläpp, olaglig dumpning, rengöring av utrustning, jordbruk och dagvatten från vägar och parkeringsplatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.