Amarengo

Articles and news

Study Center St. Nicolas för de östra kyrkorna

under lång tid stod Jerome of Prague i skuggan av Jan Hus. Ett år efter Hus brändes han som kättare vid rådet i Constance 1416. Medan Hus arbetade som präst, predikant och kyrkreformator, särskilt i Böhmen, reste Jerome över hela Europa som lekman och skarpsinnig filosof för att reformera inte bara kyrkan utan den mänskliga anden. Således framträdde han som ett hot mot kyrkans auktoritet – genom sitt upproriska beteende, men också genom sina metafysiska positioner. Han kämpade mot nominalism och proklamerade den mänskliga förnuftets direkta tillgång till de gudomliga arketyperna. Således blev han en ”ikonoklast” mot jordiska representationer.

Hieronymus förblev i stort sett okänd utanför Tjeckisk forskning. Thomas Fudge är den första som presenterar en engelsk biografi, här översatt till tyska. På grundval av latinska och tjeckiska källor och forskningslitteratur rekonstruerar han Jeromes händelserika liv fram till sin rättegång och tragiska slut. På detta sätt ger han tillgång till denna fascinerande personlighet, som är nära kopplad till den intellektuella historien i slutet av medeltiden. Den italienska humanisten Poggio Bracciolini, som lämnade ett vittnesbörd om Jeromes sista timmar, förutspådde: ”den här mannen kommer att komma ihåg!”

om författaren: Thomas A. Fudge är Professor i medeltida historia vid University of New England i Australien. Han är en erkänd expert på Hussitrörelsens historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.