Amarengo

Articles and news

Petrologi

Latite är en porfyritisk effusiv sten som består av fenokristaller av plagioklas och K-fältspat (ibland sanidin) i nästan lika stora proportioner, liten eller ingen kvarts och en finkristallin eller glasartad markmassa. Clinopyroxen är det vanligaste ferromagnesiska mineralet, men ortopyroxen, olivin och, mindre vanligt, hornblende kan förekomma, medan biotit är vanligt närvarande. Där kristallin kan markmassan vara trakytisk med laths av sanidin och plagioklas, Fe-malm och vissa mafiska beståndsdelar, vanligtvis clinopyroxen. En kvarts latit är en rhyodacit .

termen latite används i klassificeringen av vanliga vulkaniska bergarter av Streckeisen (1979) för stenar mellan trakyt och andesit-basalt med många författare som överväger latiter att motsvara trakyandesiter och trakybasalter. Vissa författare tilldelar emellertid latiter till shosonitic rock-serien, med relativt hög K2O och en kemisk sammansättning mellan andesit och trachyandesite (Middlemost, 1985). Andra författare skiljer latiter…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.