Amarengo

Articles and news

Len Zon

Dr.Zon är internationellt erkänd för sin banbrytande forskning inom de nya områdena stamcellsbiologi och cancergenetik.

hans nuvarande forskning fokuserar på två kritiska undersökningsvägar: identifiera de gener som leder stamceller till cancer eller att utvecklas till mer specialiserade blod-eller organceller och utveckla kemiska eller

genetiska suppressorer för att bota cancer och många andra förödande sjukdomar.

Dr. Zon är Grousbeck Professor i pediatrisk medicin vid Harvard Medical School, en utredare med Howard Hughes Medical Institute, och chef för Stamcellsprogrammet vid Children ’ s Hospital Boston.

han fick en Bs i kemi och naturvetenskap från Muhlenberg College och en MD från Jefferson Medical College.

han gjorde därefter ett internmedicinskt hemvist vid New England Deaconess Hospital och ett stipendium i medicinsk onkologi vid Dana-Farber Cancer Institute.

Dr. Zon är medlem i Institute of Medicine, grundare och tidigare president för International Society for Stem Cell Research, tidigare president för American Society for Clinical Investigation, och huvudfakulteten samt ordförande för Harvard Stem Cell Institute ’ s Executive Committee.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.