Amarengo

Articles and news

LATERAL GRENINDUKTION vid plantskola med tillväxtregulatorer i ’MAXI GALA’ äppelträd ympade på fyra grundstammar

äppelproduktionen i södra Brasilien har ökat under det senaste decenniet, och en del av detta berodde på införandet av mer anpassade dvärggrundstammar och därmed ökad trädtäthet i fruktträdgårdarna. Letar du efter att få tidig beariness är användningen av grenade plantskolor ett av de viktigaste stegen. Syftet med detta experiment var att bestämma effekterna av växttillväxtregulatorerna Bensyladenin (BA), Bensyladenin + Gibberellsyra4+7, Thidiazuron och Cyklanilid + Etefon på induktion av laterala grenar av ’Maxi Gala’ äppelträd vid plantskolan, ympade på grundstammarna G. 202, G. 213, M. 9 och Marubakaido med M. 9 interstem. Tillväxtregulatorerna Bensyladenin (BA) och Bensyladenin + Gibberellsyra4+7 är de mest effektiva för att förbättra trädets arkitektur och för att öka antalet sporrar, för alla testade scion-rotstockkombinationer. Växttillväxtregulatorer vid förhöjda doser avbryter starkt apikal dominans och stimulerar ett förhöjt antal laterala grenar med smalare grenvinklar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.