Amarengo

Articles and news

Latanya Sweeney

Latanya Sweeney

Latanya är professor i regering och teknik i bostad vid Harvard University. Hon är också chefredaktör för teknikvetenskap och chef och grundare av Data Privacy Lab. Hon tog sin doktorsexamen i datavetenskap från MIT 2001, som den första svarta kvinnan att göra det, och hennes grundexamen i datavetenskap från Harvard University. Hon är före detta Chief Technology Officer i USA. Federal Trade Commission, och en framstående karriär Professor i datavetenskap, teknik och politik vid Carnegie Mellon University.

Latanya har tre patent, har författat mer än 100 akademiska publikationer, och hennes arbete Citeras uttryckligen i två amerikanska förordningar, inklusive den amerikanska federala medicinska integritetsförordningen (känd som HIPAA). Hon är mottagare av det prestigefyllda Louis D. Brandeis Privacy Award och American Psychiatric Association ’ s Privacy Advocacy Award. Hon är en vald kollega av American College of Medical Informatics och har vittnat inför statliga organ över hela världen. Latanya skapar och använder teknik för att bedöma och lösa samhälleliga, politiska och styrningsproblem, och lär andra hur man gör detsamma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.