Amarengo

Articles and news

John Bright

den engelska politiker John Bright (1811-1889) var en av de ledande figurerna i 19th century Brittisk radikalism. En enastående talare, han var den mest framstående brittiska supporteren i norr under amerikanska inbördeskriget.

född i Rochdale, Lancashire, den Nov. 16, 1811, John Bright påverkades starkt först av Quaker-religionen i sin familj och för det andra av den industriella miljön där han växte upp. Hans far var textiltillverkare, och han gick själv in i verksamheten när han var 16 år gammal. Han avslöjade ett växande intresse för reformpolitiken under början av 1830-talet, men det krävde en exceptionell känsla av engagemang för att bryta sig loss från Quaker quietism till plattform agitationer.

vändpunkten för Brights liv var hans möte med reformatorn Richard Cobden och hans engagemang i Anti-Corn Law League, grundad 1839. Han återvände till parlamentet 1843, och även om hans andel i ligans angelägenheter var mycket mindre än Cobdens, med vilken hans namn senare parentes både av samtida och historiker, var hans andel av att följa upp ligans arbete efter upphävandet av Majslagarna 1846 större. Han pressade inte bara för ytterligare åtgärder för frihandel utan för ytterligare förlängning av franchisen. Han var också bittert kritisk till aristokratiska influenser i det brittiska politiska livet och till aktiv Brittisk utrikespolitik som kostade pengar och liv.

även om Brights politiska karriär var lång, var den också fitful och avbruten. Han var impopulär med de flesta delar av politisk åsikt för sitt motstånd mot Krimkriget, och 1857, av lokala såväl som nationella skäl, förlorade han sitt parlamentariska säte i Manchester, det symboliska centrumet för frihandel. Istället säkrade han en plats i Birmingham, som han representerade fram till sin död. Mellan 1858 och 1867 var han i spetsen för en reform agitation som han gjorde mycket för att inspirera och vägleda. Han utvidgade sin vädjan från religiösa oliktänkande till arbetare och i samband med hängivna kampanjer vann lärjungar och gjorde fiender. Det fanns ingen subtilitet i hans tillvägagångssätt, men han vädjade med högsta förtroende till underliggande moraliska principer.

mer intresserad av politisk aktivism än av administration, tjänade Bright ändå under Gladstone som ordförande för Handelsstyrelsen (1868-1870) och i en senare regering som kansler för hertigdömet Lancaster (1880-1882). Han beundrade Gladstone och bidrog till mobiliseringen av arbetarklassens stöd för Gladstone i industridistrikten. Ändå avgick han 1882, när Gladstone ingrep i Egypten och motsatte sig honom 1886 i de avgörande debatterna om irländsk hemstyre.

under de sista faserna av hans karriär blev Bright förföljd av sjukdom, och ett element av konservatism, som aldrig helt saknats från hans temperament, kom fram. Fientlighet mot honom försvann under sina senaste år, när han hade rykte som en patriark. Ändå var han en ensam man efter sin andra hustrus död 1878—hans första hade dött 1841 efter mindre än 2 års äktenskap— och han var i kontakt med nya krafter i nationell politik. Han dog den 27 mars 1889 och begravdes helt enkelt i Friends’ Meeting House i Rochdale.

Vidare läsning

Brights tal, som måste studeras noggrant för att förstå vilken typ av överklagande han gjorde, redigerades av James E. Thorold Rogers 1879, hans brev av hj Leech 1885 och hans dagböcker av R. A. J. Walling 1930. Brights standardbiografi är George Macaulay Trevelyan, livet för John Bright (1913), men det är begränsat och daterat i sitt tillvägagångssätt och måste kompletteras av Herman Ausubel, John Bright, Victorian reformator (1966) och Donald Read, Cobden och Bright: A Victorian Political Partnership (1967). Den mest genomträngande redogörelsen för Brights politiska miljö och anspråk på ledarskap ges i J. Vincent, bildandet av Liberal Party, 1857-1868 (1966). Se även uppsatsen om Bright i Asa Briggs, viktorianska människor: Några omvärderingar av människor, institutioner, tankar och händelser, 1851-1867 (1954; rev.ed. 1970).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.