Amarengo

Articles and news

Hundbitskador

hundar anses vanligtvis vara stora husdjur. De är i allmänhet lekfulla, vänliga, stora följeslagare och effektiva skydd. Men ibland, beroende på valpens personlighet eller på rasen, kan en hund vara ett hot mot oskyldiga utomstående. Djurägare har ansvaret för att innehålla och utbilda sina djur på ett sätt som skyddar andra från farliga attacker. Underlåtenhet att göra det anses vara olagligt i många stater, och både hund och ägare kan få straff om de bryter mot lagen om hundbett.

Indiana ’ s Dog Bite Law

Indiana är en av de 18 staterna i USA som stöder one bite-regeln. Enligt denna förordning kan hundens ägare inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår under första gången hans eller hennes hund attackerar en annan människa. Om hunden attackerar en individ som utför en lagplikt gäller dock inte regeln om en bit.

ägaren kan hållas ansvarig för eventuella skador som härrör från attacken. Ägare kan också hållas ansvariga i fall där vårdslöshet är en orsak till attacken. Till exempel, om ägaren medvetet tillåter hunden att springa fri, och djuret attackerar sedan en annan person, kan han eller hon hållas ansvarig under förutsättning av vårdslöshet.

kontakta oss

om du vill veta mer om hund bita skador och ansvar hundägare, kontakta Indianapolis Personskada advokater Hankey Law Office idag på (800) 520-3633 att tala med en kvalificerad advokat om din oro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.