Amarengo

Articles and news

Dr. Joan Lombardi

direktör för tidiga möjligheter, LLC

Joan Lombardi Ph.D. är en internationell expert på barns utveckling och socialpolitik. Hon leder Early Opportunities LLC, med fokus på innovation, politik och filantropi. Hon tjänar för närvarande som Senior rådgivare till Bernard van Leer Foundation på globala barns utvecklingsstrategier och till en rad stiftelser på inhemska tidiga barndomsfrågor inklusive Buffett Early Childhood Fund.

under de senaste 45 åren, Dr. Lombardi har gjort betydande bidrag inom barn-och familjepolitiken som en innovativ ledare och politisk rådgivare till nationella och internationella organisationer och stiftelser och som tjänsteman. Hon tjänstgjorde i USA. Institutionen för hälsa och mänskliga tjänster som den första biträdande biträdande sekreteraren för tidig barndomsutveckling (2009-2011) i Obama-administrationen, och som biträdande biträdande sekreterare för politik och yttre frågor inom Administration för barn och familjer och den första kommissionären för Barnomsorgsbyrån bland andra positioner (l993-1998) under Clinton-administrationen. Utanför public service fungerade hon som grundande ordförande för Birth to Five Policy Alliance (nu Alliance for Early Success) och som grundare av globala ledare för små barn.

Joan är författare till många publikationer inklusive Time to Care: Redesigning Child Care för att främja utbildning, stödja familjer och bygga samhällen och medförfattare till Beacon Of Hope: The Promise of Early Head Start för Amerikas yngsta barn. Hon är ordförande i styrelsen för 1000 dagar, medlem i styrelsen för Rädda Barnen och i Eecutive committer of the Scientific Advisory Committer, Grand Challenges Canada.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.