Amarengo

Articles and news

14 – Late Victorian Literature

flera författare som ofta studeras under ’Edwardian’, ’Georgian’ eller till och med ’Modern’ litteratur började sin skrivkarriär under den sena viktorianska perioden. De flesta författare från denna period behöll realistläget, även om äventyr / fantasi och mysterieformat också kom till sin rätt under 1880-talet. Social satir fortsatte att vara en populär genre.

prosa

Facklitteratur

av prosa författare mot de senare decennierna av 19-talet och början av 20-talet, Samuel Butler siffror framträdande. Butler påverkades mycket av Charles Darwins skrifter och teorier, även om han så småningom vände sig mot Lamarck och bort från Darwin. Han skrev skrifter om biologiska teorier och en betydande mängd journalistik om dessa ämnen: Evolution, gammalt och nytt (1879) och omedvetet minne (1880), bland andra. Erewhon, eller över intervallet (1872) är Butlers mest kända prosastycke. Detta arbete liknar Gullivers resor. Herr Higgs går över bergen i Nya Zeeland (Butler bodde i Nya Zeeland vid den tiden) och kommer över ett land av vildar. Detta blir ursäkten för Butler att satirisera alla aspekter av denna’ oupptäckta ’ kultur – religion, sociala hierarkier och konst. Butler var ovillig att släppa den kristna läran, trots darwinismen, och mycket av hans tidiga arbete (the Fair Haven, 1873) och delar av Erewhon är ett försvar av tro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.