Amarengo

Articles and news

Är Skadedjursbekämpning Värt Det? / Kostnadsfördelning: Växtskydd

vi människor måste dela jorden med alla typer av skadedjur — allt från gnagare och vägglöss till myror, kackerlackor, spindlar, termiter, flugor — listan kan göras lång. Vi går till stora ansträngningar för att eliminera dessa inkräktare från våra hem och affärsinrättningar, ofta till betydande kostnader för fastighetsägare.

hur mycket spenderar vi på växtskydd? År 2017 genererade skadedjursbekämpningsföretag i USA cirka 8,597 miljarder dollar i intäkter genom att hjälpa hem-och företagare att förebygga och eliminera angrepp. Exempel på skadedjursspecifika utgifter inkluderar 860 miljoner dollar på råttor och möss och 644,7 miljoner dollar på sängbuggar.

med alla pengar som spenderas på att bli av med skadedjur kommer en avgörande fråga att tänka på: är skadedjursbekämpning värt det? När du överväger konsekvenserna av att inte kontrollera insekts-och gnagareangrepp, svaret är ett rungande ”ja.”

kostnaden för växtskydd: Bryta ner det

vi vet att bostads-och kommersiella fastighetsägare spenderar miljarder dollar på skadedjursbekämpning varje år, men vad kostar kostnaderna för specifika skadedjursbekämpningstjänster? Det beror på en mängd olika faktorer, till exempel om du behöver engångs-eller återkommande besök, typen av skadedjur och angreppsnivån. Du kommer också att märka en skillnad mellan kostnaden för skadedjursutrotning vs. kontroll:

  • engångsbesök: Om du är lycklig kan skadedjursbekämpningstjänsten du anställer kunna identifiera och utrota skadedjur i ett besök i ditt hem eller företag. Men dessa samtal är inte billiga. De består vanligtvis av flera steg, inklusive att göra en bedömning, hitta skadedjurens lair, bestämma deras ingångspunkter och tillämpa rätt behandling. Räkna med att betala någonstans från $300 till $700 för denna tjänst.
  • inledande besök: om du ingår ett pågående skadedjursbekämpningskontrakt (ofta den bästa långsiktiga lösningen) kommer din kostnad att vara runt $250-$850 för det första rådgivande servicesamtalet. Detta första besök kommer att omfatta en inspektion och bedömning, lokalisera boet och hitta ingångspunkterna. Leverantören kommer också att arbeta med dig för att utveckla en plan för att hantera angreppet.
  • regelbundna behandlingar: om du behöver pågående proaktiva skadedjursbekämpningsbesök bestämmer dina behov frekvensen för samtalen. Din tjänst kan vara allt från $55 till $75 per månad (bostäder) till $1000 eller mer per månad (kommersiell). månadsvis ($40 – $45 per samtal), varannan månad ($50 – $60) eller kvartalsvis ($100-$300)

dessa kostnader kan vara något lägre eller högre baserat på fastighetens storlek. Många typer av skadedjur kommer också att kräva regelbundna pågående besök, eftersom de är praktiskt taget omöjliga att utrota helt och sannolikt kommer att komma tillbaka. Exempel inkluderar kackerlackor, spindlar, loppor, fästingar, råttor, möss och termiter.

är proaktiv skadedjursbekämpning värt det för husägare?

om du är en husägare utgör skadedjur olika hot mot din egendom, liksom för din familjs hälsa och säkerhet. När du tänker på att skadedjur som möss, råttor och kackerlackor reproducerar snabbt och exponentiellt kommer problemet bara att bli värre om du inte vidtar proaktiva kontrollåtgärder.

termiter är de största syndarna när det gäller att skada strukturen i ditt hem. Du kanske inte ser dessa små, träförtärande insekter, men de kan långsamt förstöra ditt hus grund. Enligt vissa uppskattningar orsakar termiter cirka 5 miljarder dollar i egendomsskador i USA varje år, vilket husägarnas försäkringar vanligtvis inte täcker.

hälsoproblemen som orsakas av skadedjur varierar beroende på typen. Här är några exempel på sjukdomar och sjukdomar som skadedjur i staten New York bär och överför:

  • gnagare: möss och råttor är några av de vanligaste spridarna av sjukdomar i New York, särskilt på vintern när de plundrar hushållens matleveranser. Gnagare kan bära allt från Hantavirus och leptospiros till råttbettfeber och salmonellos.
  • kackerlackor: kackerlackor är inte kräsna ätare. De kommer att äta på praktiskt taget allt de stöter på i ditt hem-inklusive avföring i en katts kattlåda. På grund av deras ”ohälsosamma” kostvanor bär de ofta en mängd olika sjukdomsframkallande virus och bakterier.
  • loppor: även om det är sant att loppor riktar sig mot husdjur som katter och hundar, kan de sjukdomar de bär sprida sig till människor. Till exempel är cat scratch disease (CSD) en åkomma som människor kan dra ihop sig från sina katter som har fått loppbett och orsakar symtom som röda stötar, trötthet och svullna lymfkörtlar.
  • myggor: visste du att den lilla myggan orsakar fler dödsfall runt om i världen än alla andra (icke-mänskliga) djur tillsammans? De bär och överför ett brett spektrum av sjukdomar som West Nile-virus, östra häst encefalit, malaria och denguefeber.
  • flugor: de irriterande husflugorna är mer än en olägenhet. Flugor odlar i smuts, och de matar på sopor, avföring och ruttande mat. De kan orsaka tyfus, kolera, ögoninfektioner och många andra lidanden.

att implementera en proaktiv skadedjursbekämpningslösning är det bästa sättet att skydda din familj från dessa och andra farliga hushållsskadedjur.

är integrerad växtskydd värt det för företag?

om du äger ett företag etablering, pest uteslutning är viktigt för en rad olika skäl. Om kunder ser möss eller buggar scampering, krypa eller flyga runt din anläggning, kan du satsa på att de inte kommer att göra ett återbesök när som helst snart. Ordet kommer att komma runt snabbt, och du kommer säkert att uppleva en minskning av dina intäkter. Nyheten om ett angrepp kan vara dödlig för företag som restauranger och andra som förbereder eller serverar mat.

effektiva kommersiella skadedjursbekämpningsåtgärder kommer också att hålla dig kompatibel med hälso-och säkerhetskoder. En hälsoinspektör som märker tecken på angrepp under ett besök kan stänga av ditt företag tills du kan åtgärda situationen.

en anmärkning: om du driver ett företag i New York är det olagligt att själv använda bekämpningsmedel i en kommersiell eller industriell anläggning. Du måste anlita tjänster från en licensierad växtskyddspersonal för att slutföra uppgiften.

kontakta Pestech för att lära dig mer

om du är en hem-eller företagsägare i New York kan Pestech Pest Control Solutions hjälpa dig att kontrollera alla typer av skadedjur. Vi ger gärna mer information om varför skadedjursbekämpning är värt det och hjälper dig att förstå kostnaderna för uteslutning av husdjur. Kontakta oss för att lära dig mer eller planera en inspektion idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.