Amarengo

Articles and news

Wisconsin will Forms / Last Will and Testament / Living Will

Last Will and Testament – ta forma jest dokumentem prawnym. Jest uważany za standardowy formularz. Spadkodawca użyje dokumentu, aby zaoferować zapis żądanych instrukcji spadkodawcy odnoszących się do tego, w jaki sposób spadkodawca chciałby polecić wykonawcy dystrybucję ich majątku. Nieruchomości często obejmują mienie osobiste, rachunki finansowe i nieruchomości lub wszelkie nieruchomości, które spadkodawca chciałby pozostawić, aby zostały przekazane ich beneficjentom po śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkodawca chciałby wyznaczyć wykonawcę do podziału ich majątku, można to osiągnąć poprzez dostarczenie odpowiednich stosownych informacji na tym formularzu.

żywa Wola-ten dokument prawny, zwany także ” dyrektywą postępową.”Dokument jest zaprojektowany tak, że osoba (główny), będzie miał możliwość zapewnienia rekord ich preferowane opcje leczenia, które będą realizowane, gdy główny nie jest już w stanie podejmować własne decyzje medyczne, podczas gdy są one zdrowego umysłu. Formularz pozwoli również zleceniodawcy wybrać środek opieki zdrowotnej, aby upewnić się, że wszystkie wcześniejsze instrukcje są honorowane przez lekarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.