Amarengo

Articles and news

[przewidywanie wzrostu u chłopców według metody Khamisa-Roche 'a i proponowanych równań regresji]

celem niniejszego badania było porównanie błędu przewidywania wzrostu dorosłych chłopców w zależności od metody Khamisa-Roche’ a i równań regresji zaproponowanych przez niniejszego autora. Badanie opiera się na danych podłużnych zebranych w Krakowie w latach 1976-1988 oraz w 1994 roku (138 zdrowych chłopców w wieku 6-24 lat). Przewidywaną wartość od 7 do 16 lat porównano z wysokością ciała mierzoną podczas ostatniego badania, które uznano za zapewniające wzrost dorosłego. Zaproponowane przez autora równania opierały się na analizie regresji wielokrotnej, oceniającej siłę liniowej zależności między osiągniętą końcową wysokością a innymi potencjalnie predykcyjnymi miarami wzrostu dorosłych. Największą wartość prognostyczną miały równania uwzględniające aktualny wzrost, masę ciała w danym wieku, posturę rodzica średniego oraz dodatkowo dojrzałość płciową od 13 roku życia. W metodzie Khamisa-Roche ’ a pojawiła się tendencja do lekceważenia przewidywanego wzrostu dorosłych polskich chłopców. Mediana błędu bezwzględnego wynosiła od 2,2 do 1,4 cm w wieku od 7 do 16 lat i była mniejsza dla większości grup wiekowych w równaniach proponowanych przeze mnie. Proponowane równania mogą być stosowane w prognozowaniu dorosłości zdrowych chłopców, ponieważ opierają się one na najbardziej aktualnych danych, co ma znaczenie w trendach świeckich i różnicowaniu międzypopulacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.