Amarengo

Articles and news

Petrologia

Latite jest skałą wysiękową porfirytyczną złożoną z fenokryształów plagioklazu i K-skalenia (czasami sanidyny) w prawie równych proporcjach, niewiele lub nie ma kwarcu i drobno krystalicznego lub szklistego podłoża. Klinopiroksen jest najczęstszym minerałem ferromagnezyjskim, ale mogą wystąpić ortopiroksen, oliwin i, rzadziej, hornblenda, podczas gdy powszechnie występuje biotyt. Tam, gdzie krystaliczny, podłoże może być trachitalne z liśćmi sanidyny i plagioklazu, Fe-rudy i niektórych składników maficznych, Zwykle klinopiroksenu. Latytu kwarcowego jest ryodacytem .

termin latyty jest używany w klasyfikacji pospolitych skał wulkanicznych przez Streckeisena (1979) dla skał między trachytami i andezytami-bazaltami, przy czym wielu autorów uważa latyty za równoważne trachyandezytom i trachybasaltom. Jednak niektórzy autorzy przypisują latyty do serii skał shosonitowych, o stosunkowo wysokim K2O i składzie chemicznym między andezytem a trachyandezytem (Middlemost, 1985). Inni autorzy wyróżniają latyty…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.