Amarengo

Articles and news

późny początek

nie ma jednej definicji terminu późny początek. Okres, w którym mówi się o późnym początku, różni się znacznie w zależności od choroby.

zespół adrenogenitalny o późnym początku nazywa się na przykład, gdy objawia się w wyniku resztkowej aktywności dotkniętych enzymów nie po urodzeniu, ale dopiero po kilku latach z powodu przedekoksu rzekomego w okresie dojrzewania, to znaczy przedwczesnego rozwoju wtórnych cech płciowych w młodszym wieku szkolnym, a nawet zaburzenia cyklu w wieku dorosłym. Z drugiej strony, posocznica o późnym początku jest podawana, jeśli stan występuje po trzecim dniu życia.Astma o późnym początku jest określana od trzeciego roku życia.Na przykład alkoholicy o późnym początku nie zaczynają pić aż do starszego wieku, począwszy od 45 roku życia. Często dzieje się tak po poważnych wydarzeniach życiowych, takich jak utrata partnera życiowego.

przeciwieństwem chorób o późnym początku są choroby o wczesnym początku („wczesny wybuch”). Chociaż predyspozycje genetyczne bardzo często odgrywają ważną rolę w chorobach o wczesnym początku, nie dotyczy to chorób o późnym początku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.