Amarengo

Articles and news

Liga łacińska

Liga łacińska-Sojusz społeczności łacińskich, który powstał w opozycji do etruskiego Rzymu pod koniec VI wieku p. n. e. W tym czasie etruscy władcy Rzymu ustanowili de facto hegemonię nad społecznościami łacińskimi na południe od Tybru, co zostało zaakceptowane w traktacie rzymskim z Kartaginą z 509 roku (relacjonowanym przez greckiego historyka Polibiusza). Wraz z upadkiem monarchii Etruskiej, wioski Lacjum utworzyły sojusz, skupiony w Aricji, który współcześni uczeni nazywają Ligą łacińską. Rzym walczył z miastami łacińskimi w bitwie nad jeziorem Regillus (499 lub 496), a konsul Spurius Cassius Vecellinus zawarł traktat z Łacinnikami na równych zasadach wzajemnej obrony (493). W miarę zdobywania terytorium przez Rzym, władza polityczna ligi malała. Traktat został odnowiony w 358 roku wraz ze zmianami, które zapewniły Rzymowi przywództwo. Doprowadziło to do wybuchu wojny, z której Rzym wyszedł zwycięsko w 338 roku, kiedy Liga łacińska została rozwiązana.

Starożytny Rzym
Czytaj więcej na ten temat
Starożytny Rzym: Liga łacińska
chociaż Latynowie mieszkali w politycznie niezależnych miastach, ich wspólny język i kultura zaowocowały współpracą w zakresie religii, prawa i…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.