Amarengo

Articles and news

Len Zon

Dr Zon jest uznawany na całym świecie za pionierskie badania w nowych dziedzinach biologii komórek macierzystych i Genetyki Nowotworów.

jego obecne badania koncentrują się na dwóch krytycznych ścieżkach badań: identyfikowaniu genów, które kierują komórki macierzyste, aby stały się nowotworami lub aby rozwinęły się w bardziej wyspecjalizowane komórki krwi lub narządów oraz opracowywaniu chemicznych lub

genetycznych supresorów, aby leczyć nowotwory i wiele innych niszczycielskich chorób.

Dr Zon jest profesorem medycyny pediatrycznej w Harvard Medical School, badaczem w Howard Hughes Medical Institute i dyrektorem Programu komórek macierzystych w Children ’ s Hospital Boston.

otrzymał tytuł B. S. w dziedzinie chemii i Nauk Przyrodniczych w Muhlenberg College oraz tytuł M. D. W Jefferson Medical College.

następnie odbył staż medycyny wewnętrznej w New England Deaconess Hospital i stypendium w dziedzinie onkologii medycznej w Dana-Farber Cancer Institute.

Dr Zon jest członkiem Institute of Medicine, założycielem i byłym prezesem International Society for Stem Cell Research, byłym prezesem American Society for Clinical Investigation oraz głównym wykładowcą, a także przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Harvard Stem Cell Institute.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.