Amarengo

Articles and news

John Bright

angielski polityk John Bright (1811-1889) był jedną z czołowych postaci XIX-wiecznego brytyjskiego radykalizmu. Wybitny orator, był najwybitniejszym brytyjskim zwolennikiem północy podczas amerykańskiej wojny secesyjnej.

16 listopada 1811 John Bright był pod silnym wpływem religii kwakrów swojej rodziny, a po drugie środowiska przemysłowego, w którym się wychował. Jego ojciec był producentem tkanin, a on sam rozpoczął działalność w wieku 16 lat. Ujawnił rosnące zainteresowanie polityką reform na początku 1830 roku, ale wymagało to wyjątkowego poczucia zaangażowania, aby oderwać się od kwakierskiego quietyzmu w agitacje platformowe.

punktem zwrotnym w życiu Brighta było jego spotkanie z reformatorem Richardem Cobdenem i jego zaangażowanie w założoną w 1839 roku Ligę prawa antynarkotykowego. Powrócił do Parlamentu w 1843 roku i chociaż jego udział w sprawach Ligi był znacznie mniejszy niż Cobden, z którym jego nazwisko zostało później wsparte zarówno przez współczesnych, jak i historyków, jego udział w kontynuowaniu prac ligi po uchyleniu Ustaw kukurydzianych w 1846 roku był większy. Naciskał nie tylko na dalsze środki wolnego handlu, ale także na dalsze rozszerzenie franczyzy. Ostro krytykował także wpływy arystokratyczne w brytyjskim życiu politycznym oraz aktywną brytyjską politykę zagraniczną, która kosztowała pieniądze i życie.

mimo, że kariera polityczna Brighta była długa, była również pasjonująca i przerwana. Był niepopularny wśród większości poglądów politycznych ze względu na swój sprzeciw wobec wojny krymskiej, a w 1857 roku, z powodów lokalnych i krajowych, stracił miejsce w Parlamencie w Manchesterze, symbolicznym centrum wolnego handlu. Zamiast tego zapewnił sobie miejsce w Birmingham, które reprezentował aż do śmierci. W latach 1858-1867 stał na czele agitacji reformatorskiej, którą robił wiele, by inspirować i kierować. Rozciągał swój apel od religijnych dysydentów do robotników, a w trakcie oddanych kampanii zdobył uczniów i narobił sobie wrogów. Nie było subtelności w jego podejściu, ale apelował z najwyższą ufnością do podstawowych zasad moralnych.

bardziej zainteresowany aktywizmem politycznym niż administracją, Bright mimo to służył pod Gladstone ’ em jako Prezes Zarządu Handlu (1868-1870), a w późniejszym rządzie jako Kanclerz Księstwa Lancaster (1880-1882). Podziwiał Gladstone 'a i przyczynił się do mobilizacji wsparcia klasy robotniczej dla Gladstone’ a w okręgach przemysłowych. Zrezygnował jednak w 1882, gdy Gladstone interweniował w Egipcie, sprzeciwiając się mu w 1886 w kluczowych debatach na temat irlandzkich rządów wewnętrznych.

w ostatnich fazach swojej kariery Bright był dręczony chorobą, a element konserwatyzmu, którego nigdy nie brakowało w jego temperamencie, wyszedł na pierwszy plan. Animozje wobec niego zniknęły w ostatnich latach, kiedy miał reputację patriarchy. Był jednak samotnym człowiekiem po śmierci drugiej żony w 1878 r.—pierwsza zmarła w 1841 r. po niespełna 2 latach małżeństwa— i nie miał kontaktu z nowymi siłami w Polityce Narodowej. Zmarł 27 marca 1889 roku i został pochowany w Domu Spotkań przyjaciół w Rochdale.

Czytaj dalej

przemówienia Brighta, które muszą być dokładnie przestudiowane, aby zrozumieć rodzaj odwołania, zostały zredagowane przez Jamesa E. Thorolla Rogersa w 1879 roku, jego listy przez H. J. Leecha w 1885 roku i jego pamiętniki przez R. A. J. Walling w 1930 roku. Standardową biografią Brighta jest George Macaulay Trevelyan, The Life Of John Bright(1913), ale jest ona ograniczona i datowana w swoim podejściu i musi być uzupełniona przez Hermana Ausubela, Johna Brighta, Victorian Reformer (1966) I Donalda Reada, Cobden and Bright: a Victorian Political Partnership (1967). Najbardziej przenikliwy opis środowiska politycznego Brighta i roszczenia do przywództwa znajduje się w J. Vincent, the Formation of the Liberal Party, 1857-1868 (1966). Zobacz także esej o Brighcie w: Asa Briggs, Victorian People: Some resources of People, Institutions, Ideas and Events, 1851-1867 (1954; Rev.ed. 1970).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.