Amarengo

Articles and news

indukcja gałęzi bocznej w szkółce z regulatorami wzrostu jabłoni „MAXI GALA” szczepionych na czterech podkładkach

produkcja jabłek w południowej Brazylii wzrosła w ciągu ostatniej dekady, a częściowo wynikała z wprowadzenia bardziej dostosowanych podkładek karłowatych, a w konsekwencji zwiększonej gęstości drzew w sadach. W celu uzyskania wczesnej niedźwiedźości, stosowanie rozgałęzionych drzewek szkółkarskich jest jednym z najważniejszych kroków. Celem tego eksperymentu było określenie wpływu regulatorów wzrostu roślin: Benzyladenina (BA), Benzyladenina + kwas giberelinowy 4+7, Tidiazuron i Cykloanilid + Etefon na indukcję bocznych gałęzi jabłoni 'Maxi Gala’ w szkółce, szczepionych na podkładkach G. 202, G. 213, M. 9 i Marubakaido z interstem M. 9. Regulatory wzrostu Benzyladenina (BA) i Benzyladenina + kwas giberelinowy 4 + 7 są najbardziej skuteczne w ulepszaniu architektury drzewa i zwiększaniu liczby Ostrog, dla wszystkich badanych kombinacji scion-rootstock. Regulatory wzrostu roślin w podwyższonych dawkach silnie przerywają dominację wierzchołkową i stymulują zwiększoną liczbę bocznych gałęzi o węższych kątach krocza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.