Amarengo

Articles and news

Barrow, Isaac ( 1630-1677) – z biografii naukowej Erica Weissteina

This entry contributed by Margherita Barile

London mathematician, generally recognized as the founder of differential calculus. jego kariera akademicka w matematyce oficjalnie rozpoczęła się w 1662 roku, kiedy zaczął wykładać geometrię w Gresham College w Cambridge. Rok później został wybrany Lucasian Professor. Wcześniej nauczał języka greckiego, a pierwszą część swojej pracy poświęcił studiom literackim i teologicznym. Nawrócił się dzięki dziełom św. Jana Chryzostoma i postanowił zostać apriestem. W późniejszych latach odszedł do życia kościelnego, po przekazaniu katedry Newtonowi, swojemu studentowi i współpracownikowi.

wykłady Barrowa zostały opublikowane w trzech kolekcjach: Lectiones Mathematicae, on the foundations ofmatematics, lectiones Opticorum Phenomenon i Lectiones Opticae et Geometricae, które zawierały Zasady rachunku nieskończonego. znajdujemy tam „Trójkąt różniczkowy”, pierwszy opis geometryczny tego, co obecnie nazywamy nachyleniem stycznej do krzywej. Wiele idei przedstawionych w tej pracy pojawia się w matematyce Newtona, jak np. dynamiczna koncepcja krzywych i powierzchni, które są postrzegane jako tory wytwarzane odpowiednio przez ruchome punkty i linie. Niewątpliwie wpływ Newtona i jego nauczyciela miałkażdy inny poprzez częste rozmowy, aw pracach pisemnych często trudno jest oddzielić ich pomysły. Obie mają jednakową wartość w daniu ogólnego rozwiązania problemu rektyfikacji krzywej. Barrow jako pierwszy podał jednoznaczny wzór różniczkowy dla nieskończonej długości łuku ds, a według Childa (1916) przewidział Christophera Wrena w obliczeniu długości cykloidu. z drugiej strony Newton udoskonalił metodę, uciekając się do rozszerzenia serii.

wśród studentów Barrowa był również John Collins, który przygotowywał swoje wykłady matematyczne do publikacji.

Barrow jest pochowany w Poet ’ s Corner w Westminster Abbey w Londynie.

Newton, Wren

dodatkowe biografie: Dublin Trinity College, Bonn


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.