Amarengo

Articles and news

Abbé Marc-Antoine Laugier

(1713-69).

Francuski jezuita, stał się jednym z pierwszych i najważniejszych teoretyków neoklasycyzmu. Jego Essai sur l ’ architecture (1753) był głęboko wpływowy, określając racjonalną interpretację klasycyzmu jako logiczny, prosty wyraz potrzeby schronienia, wywodzący się z prymitywnej chaty pni drzew podtrzymujących konstrukcję. Wychwalał potrzebę kolumn w przeciwieństwie do tych z odmiany zaangażowanej lub pilastrów i opowiadał się za powrotem do antycznych zasad jako antidotum na wszystkie akrecje z okresu renesansu, które ukryły istotę początków konstrukcji Kolumnowej i trapezowej. Bezpośredni wpływ jego poglądów miał na suflet, ale tłumaczenia na język angielski i niemiecki przenosiły je w całej Europie. W swoich obserwacjach sur l ’ architecture (1765) uznał łaskę gotyku.

Budowniczy (1980); Fichet (wyd.) (1979); Herrmann (1962); Laugier (1753, 1753a, 1765);Middleton & Watkin (1987); Placzek (ed.) (1982); Rykwert (1980)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.