Amarengo

Articles and news

Wat is intrapersoonlijke communicatie? Typen, voorbeelden, voordelen

als bedrijfsleider ben ik nieuwsgierig naar communicatie in het algemeen. Bewust zijn van intrapersoonlijke communicatie stelt me in staat om een betere leider te worden, net zoals het gebruik van verschillende leiderschapsstijlen dat doet. Ik word een betere leider, zowel als het gaat om mijn eigen intrapersoonlijke communicatie als het begrijpen van wat de intrapersoonlijke communicatie van anderen vormt.

in de meeste gevallen wordt het begrip communicatie aangeduid als een uitwisseling van informatie tussen twee of meer personen. Hier is waar intrapersoonlijke communicatie verschilt aangezien intrapersoonlijke communicatie de communicatie is die je met en in jezelf hebt. Dit kan bijvoorbeeld tegen jezelf praten, hardop lezen, schrijven, denken, mediteren, zingen en analyseren zijn. Intrapersoonlijke communicatie kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van je emotionele intelligentie, wat handig is voor het opbouwen van resonant leiderschap.

als u hier gewoon bent gekomen voor een kort antwoord en geen tijd hebt om het hele artikel te lezen (hoewel ik dat aanraad), dan is hier een korte uitleg.

Wat is intrapersoonlijke communicatie?Intrapersoonlijke communicatie is de communicatie die u met uzelf hebt, gesproken, geschreven of gedacht. Intrapersoonlijke communicatie kan van alles zijn, van het oplossen van een complex probleem in je geest tot het denken over wat vandaag te dragen of wat te hebben voor het ontbijt.

als u wilt lezen over externe communicatie, lees dan 17 tips over verbeterde communicatie.

als je een artikel leest of online een video bekijkt – waar denk je dan aan? Externe stimuli zetten je vaak aan het denken en voor je het Weet ga je in een diepe denkdiscussie met jezelf, dat wil zeggen intrapersoonlijke communicatie.

naast de normale intrapersoonlijke communicatie die steeds weer voorkomt, zijn er ook technieken en methoden van positieve affirmaties om een beter, gezond en succesvol leven te leiden met behulp van intrapersoonlijke communicatie. Er zijn veel zelfhulpboeken over het onderwerp intrapersoonlijke communicatie op deze dagen, ook al maken ze niet per se gebruik van dat concept.

alle intrapersoonlijke communicatie wordt veroorzaakt door externe of interne stimuli. Alle heroverwegen en mijmeringen met zichzelf zijn intrapersoonlijke communicatie. Ja, gesprekken voeren met het zelf in imaginaire scenariosis is ook een onderdeel van intrapersoonlijke communicatie!

verschillende soorten intrapersoonlijke communicatie

inhoudsopgave:

er zijn drie verschillende vormen van intrapersoonlijke communicatie, namelijk zelfconcept, perceptie en verwachting.

1. Zelfconcept of zelfbewustzijn

dit is de basis van intrapersoonlijke communicatie, omdat het bepaalt hoe je jezelf ziet in relatie tot andere mensen. Dit aspect van intrapersoonlijke communicatie bestaat uit jullie overtuigingen, jullie waarden en jullie houdingen. Nogmaals, dit is belangrijk voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie, een cruciaal aspect van een leider zoals uitgelegd in het Daniel Goleman Leadership Styles framework.
uw houding ten aanzien van verschillende onderwerpen is normaal gesproken verbonden met uw kernwaarden. Deze houdingen zijn gebaseerd op jullie waarden, die jullie regels zijn van wat de juiste en verkeerde dingen zijn om te doen, jullie idealen enz. Waarden zijn op hun beurt gebaseerd op jullie kernovertuigingen, die jullie persoonlijke perspectieven zijn op wat goed en fout is, goed of slecht enz.

2. Waarneming

het waarnemingsaspect is naar buiten gericht. Hoe je andere mensen en de wereld in het algemeen waarneemt, wordt gefilterd door je zelfconcept.Afhankelijk van uw overtuigingen, waarden en houdingen, kunt u hetzelfde waarnemen als een andere persoon met verschillende overtuigingen, waarden en houdingen.Dit gebeurt de hele tijd, nietwaar? We zien dingen in verband met een raamwerk van het beoordelen van parameters als het ware. Men heeft ook de neiging jezelf in een misschien beter licht waar te nemen dan anderen. Immers, je stelt de regels voor je eigen gedrag, dus het is een zeer bevooroordeelde zaak om jezelf te beoordelen.

3. Verwachtingen

het derde type of aspect van intrapersoonlijke communicatie betreft verwachtingen over de toekomst. Wat verwacht je van je eigen toekomst en die van anderen? Sommige mensen verwachten kinderen in de toekomst, anderen niet. Sommige mensen verwachten iets groots te worden, anderen niet. je lange termijn verwachtingen zijn soms projecties van wat je hebt geleerd van omgevingen zoals je eigen familie die opgroeit en de samenleving waartoe je behoort.

deze drie aspecten worden gebruikt in uw intrapersoonlijke communicatie Als u reflecteert, denkt, analyseert of verheldert. Als je over iets nadenkt, oordeel je bewust of onbewust in de context van jezelf-concept, je perceptie van de wereld en de verwachtingen die je hebt. Makessense, nietwaar? Deze drie aspecten vormen een kader om uw thoughtson stuiteren evenals uw eigen regels voor hoe om dingen te verwerken.

voorbeelden van intrapersoonlijke communicatie

zoals hierboven vermeld, zijn er vele manieren om intrapersoonlijke communicatie uit te voeren. In dit hoofdstuk zullen we enkele voorbeelden nader toelichten.

1. Denkvorm

dit omvat zowel denken als dromen, zowel dagdromen als dromen die we doen als we slapen, dat wil zeggen nachtdromen. Als je aan iets denkt, of het nu gaat om wat je eet of een complex wiskundig probleem, Dan ben je bezig met intrapersoonlijke communicatie.
we denken bijna de hele tijd, en vooral wanneer we ons concentreren. Het uitvoeren van verschillende taken, zelfs wanneer alledaags, gaat om wat na te denken over wat te doen, wat te grijpen, wat te bewegen etc. Zelfs als je niet hoeft na te denken over je activiteit, dan denk je normaal gesproken aan iets anders, toch? Wat gebeurde er op het werk vandaag bijvoorbeeld of wat u van plan bent op het krijgen van uw echtgenoot voor de komende verjaardag etc.

2. Vocale vorm

deze manier van intrapersoonlijke communicatie is in wezen om hardop tegen jezelf te praten. Normaal terugkerende redenen hiervoor is om een boodschap te herhalen of anderszins te repeteren; je emoties te laten horen; jezelf instructies te geven.
de meesten van ons doen dit zo nu en dan, of het nu tegen onszelf in de spiegel praat of misschien commentaar geeft op andere bestuurders terwijl ze alleen in uw auto zitten.

3. Geschreven vorm

dit omvat al het schrijven dat je doet met jezelf als de enige beoogde lezer. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk dagboek of dagboek zijn, maar net zo goed een boodschappenlijstje, herinneringen of notities.
ik neem veel aantekeningen, en ik lees de meeste niet per se opnieuw, maar ik neem aan dat dit nog steeds kwalificeert als intrapersoonlijke communicatie ongeacht. (Ik gebruik verschillende productiviteitstools voor het maken van notities.)

voordelen van intrapersoonlijke communicatie

als u bedreven bent in intrapersoonlijke communicatie, zijn er goede voordelen voor u. In principe kan een ervaren intrapersoonlijke communicator de volgende voordelen bieden:

 1. jezelf en je emoties begrijpen
  door je eigen emotionele toestand te realiseren en je ervan bewust te zijn, kun je overwegen welke impact het heeft op je intrapersoonlijke communicatie en in de volgende stap ook in elke interpersoonlijke communicatie die je aangaat. Als je in een positieve of negatieve staat, zal het kleur uw intrapersoonlijke communicatie. Negatieve emoties kunnen leiden tot negatieve gedachten en interpretatie van gebeurtenissen en de daden van anderen en vice versa voor positieve emoties. Weten hoe je emotionele toestand je denken en intrapersoonlijke communicatie beïnvloedt, stelt je in staat om je conclusies te heroverwegen en de emotionele invloed op je denken te verzachten. Het realiseren van je emoties maakt het voor jou mogelijk om te pauzeren en na te denken over wat er gaande is en de redenen ervoor. Als je goed bent in intrapersoonlijke communicatie, kun je jezelf op heterdaad betrappen en jezelf corrigeren wanneer je in de verkeerde richting gaat.
 2. empathie en begrip van anderen
  begrijpen en begrijpen van de situatie waarin een ander mens zich bevindt en overwegen hoe het zou zijn, is voor een groot deel een geval van intrapersoonlijke communicatie. Ja, je zou vragen kunnen stellen aan de andere persoon, maar jezelf in zijn of haar schoenen in een daad van intrapersoonlijke communicatie. Beslissen wat te vragen als een volgende vraag afhankelijk van het vorige antwoord is ook een daad van intrapersoonlijke communicatie. Vandaar, bekwaam in intrapersoonlijke communicatie zal waarschijnlijk maken u beter in het begrijpen en behandelen van anderen op een goede manier.
  dit is erg belangrijk voor affiliatieve leiders, transformationele leiders en dienende leiders.
 3. goede analytische vaardigheden
  door problemen in verschillende richtingen in uw persoonlijke communicatie te visualiseren en te zien, kunt u gemakkelijker begrijpen welke aanvullende informatie vereist is en hoe en waarom deze belangrijk is in de context. U kunt opties en alternatieven te identificeren over hoe verder te gaan en de uitkomst en de waarschijnlijkheid van die verschillende aspecten te beoordelen. Je bent goed in denken. We concludeerden al dat denken een proces is van intrapersoonlijke communicatie.
 4. verbeterde besluitvormingsvaardigheden
  als u de capaciteit hebt om dingen door te denken en aspecten en gevolgen heen en weer te wegen, wat in principe deel uitmaakt van de bovengenoemde analytische vaardigheden, zal het voor u gemakkelijker zijn om goede beslissingen te nemen. Je hebt meer kans om de gevolgen van verschillende beslissingen te begrijpen, evenals als het niet nemen van een beslissing op alle.

alle bovengenoemde vaardigheden binnen de afdeling intrapersoonlijke communicatie zullen u waarschijnlijk helpen in interpersoonlijke relaties en communicatie. Klinkt logisch, toch?

hoe beter te worden bij intrapersoonlijke communicatie?

om te beginnen zou het een goed idee zijn om een cursus over communicatie te volgen waar je meer kunt leren over zowel intrapersoonlijke communicatie als interpersoonlijke communicatie en andere modellen en concepten. De Universiteit van Amsterdam biedt een cursus aan via Coursera bijvoorbeeld: Inleiding tot Communicatiewetenschap.

ons verstand is onze grootste krachtbron. Als we er gebruik van maken en het gebruiken om onze verlangens en wensen te kanaliseren, dan hebben we de macht om het te volbrengen. De technieken kunnen ons helpen om deze kracht beter te versterken en ze op de juiste manier te gebruiken.

een persoon ontwikkelt pas goede intrapersoonlijke vaardigheden na herhaling en oefening. Er is eenvoudige logica en wetenschap achter de intrapersoonlijke communicatie. Als we ons bewust worden van iets, stellen we een doel. Wanneer we een doel stellen en er herhaaldelijk positief over denken, duwt ons onderbewustzijn ons indirect of direct om de taak uit te voeren die ons naar ons gestelde doel zal leiden.

Kijk naar de hierboven genoemde voordelen van kennis van intrapersoonlijke communicatie en probeer die richting uit te gaan.

word beter in het begrijpen van jezelf en je emoties – als je jezelf niet vindt om na te denken over je emotionele toestand tijdens gebeurtenissen, Doe het dan achteraf. Heb je een aanval gehad? Werd je erg verdrietig om een of andere reden? Heb je iets helemaal verkeerd begrepen? Besteed wat tijd aan nadenken hoe en waarom dit gebeurde. Reflecteer en analyseer wat je voelde en hoe je handelde. Het creëren van bewustzijn van ditisop een constructieve manier van denken. Blijf dit doen, en voordat je het Weet, begin je deze aspecten te overwegen en na te denken tijdens eventswanneer je je nog kunt aanpassen aan de vereisten.

hoe verbeter je dan empathie en begrip van anderen? Hetzelfde als het bovenstaande, nadenken over hoe mensen zich voelden. Stel veel vragen. Analyseer, denk en ga verder. Welk aspect had je moeten overwegen dat je dat niet deed? U kunt ook lezen op een aantal boeken over empathie. Om te beginnen kunt u dit artikel bekijken over het belang van empathie in leiderschap.

het probleem is dat het bovenstaande analytische en besluitvormingsvaardigheden vereist om echt succesvol te zijn. Toch, jezelf dwingen om na te denken en te overwegen wat er gebeurd is na het feit zal je een lange weg als het gaat om bewustzijn en verbetering. Ik heb geen goede aanwijzingen voor het ontwikkelen van analytische vaardigheden op uw eigen. Misschien is lezen en meer leren over logica, wiskunde en Statistiek een idee? Gelieve commentaar te geven als u een goede tips over dit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.