Amarengo

Articles and news

Latijnse Liga

Latijnse Liga, een alliantie van Latijnse gemeenschappen die aan het einde van de 6e eeuw v.Chr. Tegen die tijd hadden de Etruskische heersers van Rome een de facto hegemonie over de Latijnse gemeenschappen ten zuiden van de rivier de Tiber gevestigd, een situatie die werd aanvaard in het Verdrag van Rome met Carthago van 509 (gerapporteerd door de Griekse historicus Polybius). Met de val van de Etruskische monarchie vormden de dorpen van Latium een alliantie, gecentreerd in Aricia, dat moderne geleerden de Latijnse Liga noemen. Rome vocht tegen de Latijnse steden in de Slag bij het Meer van Regillus (499 of 496), en consul Spurius Cassius Vecellinus sloot een verdrag met de Latijnen op gelijke basis voor wederzijdse verdediging (493). Naarmate Rome terrein verkreeg, nam de politieke macht van de Liga af. Het verdrag werd in 358 vernieuwd met veranderingen die de leiding van Rome veiligstelden. Dit leidde tot een uitbraak van de oorlog waaruit Rome zegevierde in 338, toen de Latijnse Liga werd ontbonden.

het oude Rome
Lees meer over dit onderwerp
het oude Rome: De Latijnse Liga
hoewel de Latijnen in politiek onafhankelijke steden woonden, produceerden hun gemeenschappelijke taal en cultuur samenwerking op het gebied van religie, recht, en…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.