Amarengo

Articles and news

heilige ruimte

onder degenen die naar het feest gingen waren enkele Grieken. Zij kwamen tot Filippus, die uit Bethsaïda in Galilea was, en zeiden tot Hem: Heere, wij willen Jezus zien.’Filippus ging heen en vertelde het Andreas; toen gingen Andreas en Filippus heen en vertelden het Jezus. Jezus antwoordde hun: de ure is gekomen, dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, Ik zeg u, tenzij een graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft het slechts één graankorrel; maar indien het sterft, draagt het veel vrucht. Zij die hun leven liefhebben, verliezen het en zij die hun leven in deze wereld haten, zullen het bewaren voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Wie mij dient, zal de Vader eren.Jezus spreekt over zijn dood ‘ nu is mijn ziel verontrust. En wat moet ik zeggen-“Vader, red me van dit uur”? Nee, daarom ben ik op dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam.’Toen kwam er een stem uit de hemel,’ Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.’De menigte die daar stond hoorde het en zei dat het donder was. Anderen zeiden: ‘Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde: deze stem is gekomen om uwentwil, niet om de mijne. Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal De heerser van deze wereld verdreven worden. En ik, als ik van de aarde opgeheven ben, zal alle mensen tot Mij trekken.’Hij zei dit om aan te geven welk soort dood hij zou sterven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.