Amarengo

Articles and news

Utah Lake / Jordan River Vannskille

Jordan River Vannskille ligger i nord sentrale Utah og drenerer et område på over 3800 kvadrat miles. Høyder varierer fra 11.900 fot I Wasatch Range, til 4.200 fot hvor Jordan River renner ut I Great Salt Lake. Jordan River renner nordover fra Utah Lake til Great Salt Lake. Noen av de andre store medvirkende vannmasser i området Er American fork River, Provo River, Mill Creek, Hobble Creek, og Spanish Fork River. Store vannforbruk i området inkluderer jordbruk, vanning, kommunale og industrielle bruksområder, og rekreasjon. Mye av vannet i elvene er avledet for forbruk, så for å støtte den store og voksende befolkningen, kunstige forsyninger av vann har blitt omdirigert fra Uintah Bassenget I Jordan River Vannskille. Gjennomsnittlig nedbør varierer fra 12 inches per år i de nedre daler til over 50 inches per år i høyereliggende områder. Mye av nedbøren kommer ned som snø som bidrar til elvene i snøsmelting om våren. Vannkvalitetsproblemer inkluderer metaller, totalt oppløste faste stoffer, E. coli, høye vanntemperaturer, høye nivåer av ammoniakk og lavt oppløst oksygen. Store forurensende kilder inkluderer: sviktende septisk systemer, industrielle utslipp, ulovlig dumping, utstyr rengjøring, landbruk, og overvann fra veier og parkeringsplasser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.