Amarengo

Articles and news

Regnskap For Felleskostnader

 • Felleskostnad Er produksjonskostnaden som påløper på en felles produksjonsprosess som tar felles innganger, men samtidig produserer flere produkter som kalles felleskostnader, for eksempel behandling av råolje, gir samtidig bensin, diesel, flydrivstoff, smøremidler og andre produkter.

  for å fordele kostnader til slike fellesprodukter, må regnskapsførere benytte en egnet kostnadsfordelingsmetode på konsistent grunnlag. Vanligste av disse metodene er:

  Fysisk målemetode

  Felleskostnader fordeles basert på antall enheter eller fysisk mengde som vekt, volum eller lengde på hvert produkt i forhold til total produksjon. Denne metoden kan representeres i følgende formel:

  $$ \text{Cost Allocated To a Joint Product} \ \ = \ frac {\text{Quantity Of The Product}}{\text{Quantity Of Total Production}} \ times \ text{Total Joint Costs} $ $

  denne metoden er egnet der fysisk mengde fellesprodukter reflekterer kostnadene nøye, f. eks. ulike nyanser av en maling hentet fra en enkelt prosess kan tildeles kostnader ved hjelp av fysisk mengde metode.

  relativ salgsverdi metode

  denne metoden tildeler felleskostnader på grunnlag av estimert salgsverdi av et gitt fellesprodukt i forhold til salgsverdien av total fellesproduksjon. Dette er illustrert i følgende formel:

  $$ \text{Kostnad Allokert til Et Fellesprodukt} \ \ = \ frac {\text{Salgsverdi Av Produktet}}{\text{Salgsverdi Av Total Produksjon}} \ times \ text{Totale Felleskostnader} $ $

  denne metoden er egnet når fysisk mengde fellesprodukter ikke reflekterer verdien, og et pålitelig estimat av salgsverdien kan enkelt gjøres.

  netto realiseringsmetode

  FOR produkter som trenger videre behandling, ER NRV-metoden mer egnet fordi DEN tar hensyn til de ekstra kostnadene som trengs for å viderebehandle og selge fellesproduktene. Under denne metoden tildeles felleskostnad til produkter ved hjelp av følgende formel:

  $$ \text{Cost Allocated To a Joint Product} \ \ = \ frac {\text{Nrv Of The Product}}{\text{NRV Of Total Production}} \ times \ text{Total Joint Costs} $ $

  Hvor
  NRV = Estimert Salgsverdi-Estimert Kostnad For Å Viderebehandle Og Selge

  når slike produkter viderebehandles etter oppdeling, inkluderer deres totale kostnader også videre behandlingskostnad.

  Eksempel

  Bruk følgende data knyttet til to kjemikalier A og B oppnådd fra en felles prosess og tilordne felleskostnader ved hjelp av hver av metodene ovenfor.

  Kjemisk A B
  Antall (kg) 80 125
  Salgsverdi $15,000 $60,000
  Videre Behandling Kostnad $4,000 $2,000

  Total produksjonskostnad for felles prosess var $ 30.000.

  Løsning

  Kostnad for å bli allokert til kjemisk A:

  Fysisk Målemetode 30,000×80÷(80+125) 11,707
  Relativ Salgsverdi Metode 30,000×15,000÷(15,000+60,000) 6,000
  NRV Metode 30,000×11,000÷(11,000+58,000) 4,783

  Hvor,
  11 000 = 15 000-4 000 og
  58,000 = 60,000 − 2,000

  Nå som vi har estimert kostnad For Kjemisk A og det er bare to produkter, kan vi beregne kostnadene som skal tildeles kjemisk B bare ved å trekke fra ovennevnte kostnader fra summen under hver metode henholdsvis som vist nedenfor:

  Kostnad som skal allokeres til kjemisk B:

  Fysisk Målemetode 30,000−11,707 18,293
  Relativ Salgsverdi Metode 30,000−6,000 24,000
  NRV Metode 30,000−4,783 25,217

  Av Irfanullah Jan, ACCA og sist endret På September 29, 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.