Amarengo

Articles and news

oldalirányú torziós kihajlás [elmélet és számítás]

Share

az oldalirányú torziós kihajlás a gerenda deformációja a hossztengelyétől távol eső terhelések miatt. Továbbá acélgerendák meghibásodását okozza.

a deformáció a szakasz transzlációs és forgási mozgásaként fordulhat elő, és az ilyen típusú mozgásokat oldalirányú torziós kihajlásként azonosítják. Az 1. ábra azokat a deformációkat mutatja, amelyek az oldalirányú torziós kihajlás eredményeként láthatók.

01. ábra oldalirányú torziós kihajlás

amint azt a 01. ábra jelzi, a gerenda terhelés alkalmazásával dekódolható. Ez a deformáció oldalirányban és függőlegesen is előfordulhat a tag elforgatásával. Az acélgerendák kialakításakor az oldalirányú restaineket a hibák elkerülése érdekében kiszámított távolságokban biztosítják.

oldalirányú torziós kihajlás következik be a terhelések növekedésével a szakasz tulajdonságai és a rögzítőelemek alapján. A gerenda betöltése nem kerülhető el, mivel ez a gerenda célja.

a szakasz tulajdonságai és a visszatartási feltételek azonban az építés és a tervezés során szabályozhatók.

 • amint azt a fentiekben is tárgyaltuk, az oldalirányú torziós kihajlás akkor következik be, amikor a gerenda oldalirányban nincs teljesen rögzítve a gerenda nyomóperem mentén.
 • a gerenda akkor tekinthető oldalirányban teljes visszatartásnak, ha a gerenda és a padló közötti kapcsolat képes ellenállni a gerenda nyomóperemében a legnagyobb erő legalább 2,5% – ának megfelelő oldalirányú erőnek.

ha nincsenek korlátozások, akkor nagyobb szakaszmodulusú szakaszokat kell biztosítani, ha a korlátozások megfelelően vannak kialakítva, a gerenda mérete csökkenthető.

bizonyított tény, hogy a meghibásodások a szakasz tengelyétől távol eső pillanatát okozzák. Ezért a korlátozások biztosítása határozottan csökkenti a szakasz méreteit.

a szerkezet szerkezeti elrendezése alapján azonban előfordulhat, hogy a végeken vagy belsőleg nem lehet biztosítani az oldalirányú rögzítéseket. Ilyen helyzetekben a gerendákat az oldalsó korlátok figyelembevétele nélkül kell megtervezni.

elsősorban a kompressziós karima visszatartásának hibái okozzák a szakasz oldalirányú mozgását. Ezért az oldalirányú torziós kihajlás elkerülhető belső restains biztosításával.

köztes rögzítőelemek vannak kialakítva, hogy oldalirányban csökkentsék a nem támogatott hosszúságot. Képesnek kell lenniük arra, hogy ellenálljanak az oldalirányú erőknek, és deformáció nélkül képesek legyenek megtartani őket. A közbenső gyermekbiztonsági rendszerek tengelyirányú kapacitását a BS 5950 iránymutatásai szerint kell ellenőrizni.

tervezés a gerenda oldalirányú torziós Kihajlásához

szakasz a hajlítási követelmények kielégítése érdekében hajlítási kapacitással kell rendelkeznie a hajlítási (Mc) reszelő irányában, mint az alkalmazott hajlítónyomaték és az oldalirányú torziós kihajlási kapacitás nagyobb a kihajlás miatt keletkező nyomaték.

Mx < Mb/mLT és MX Kb

ebben a cikkben az oldalirányú torziós kihajlási kapacitás kiszámításakor követendő eljárást tárgyaljuk. És a cikk acélgerenda tervezés bs 5950 lehetne hivatkozni hajlítási kapacitás ellenőrzések.

oldalirányú torziós kihajlási ellenállás ( Mb/mLT ) az alábbi ábrán látható módon számítható ki. Két módszer a Kihajlásálló Momentum ( Mb) értékelésére. A tervező preferenciája alapján bármelyik módszer használható.

 1. Rigorous method
 2. Simplified method
Rigorous Method Simplified Method
Class 1 – Plastic
Class 2 – Compact
Mb = PbSx Mb = PbSx
Class 3 – Semi-Compact Mb = PbZx or
Mb = PbSx,eff
Mb = PbZx
Class 4 – Slender Mb = PbZx,eff
Pb based on λLT and Py Pb based on √( βw) LE/ry and D / T Arány
( Ma) (Ma) (Ma) (Ma) (Ma) (ma)))

mindkét módszer összehasonlításakor úgy tűnik, hogy a fő különbség a Hajlítószilárdság ( Pb) értékelésének módszere.

az acélgerenda tervezésének módszerének részletes magyarázatát a cikk tárgyalja acélgerenda tervezés dolgozott példa.

oldalirányú torziós kihajlás ellenőrzése

oldalirányú torziós kihajlás példa

adatok:

 • fontolja meg az egyszerűen támogatott gerendát nem közbenső rögzítésekkel
 • gerenda span 6m
 • maximális tervezési hajlítónyomaték 100 kNm

amint azt fentebb tárgyaltuk, az oldalirányú torziós kihajlás ellenőrzésére két módszer létezik. Beszéljük meg őket egy működő példával.

a következő egyenletnek kell megfelelnie ahhoz, hogy egy szakasz rendben legyen a kihajláshoz.

Mx < Mb / mLT

az egyszerűség kedvéért ebben a példában nem veszünk figyelembe közbenső korlátozásokat.

ezután

mLT = 0.925, 18. táblázat, BS 5950

Mb = Pb Sx Cl. 4.3.6.4

először ellenőrizzük a kihajlási kapacitást szigorú módszerrel.

a következő szakasz adatait kell figyelembe venni a számítás során

 • D = 500 mm
 • T = 16 mm
 • t = 10 mm
 • B = 200 mm
 • b = 100 mm
 • r1 = 20 mm
 • D = 500 – 16 x 2 – 2 x 20 = 428 mm
 • SZX = 2175 603 mm3 ca = 9548 x 127 ZX = 1914 103 mm3 ca = 9548 x 127 ry = 43.3 mm
 • szakasz műanyag, mint egy a méretek

szigorú módszer

Mb = Pb Sx

Pb van fuction a 6LT és a Py

629> = UV / UV

~ = le / ry

le – megtalálható a 13.táblázatban(CL. 4.3.5.1.), és fontolja meg LLT = L-span

így

LE = 1,0 LLT = 1 x 6 = 6 m

= le / ry = 6000 / 43.3 = 138.568

hengerelt i és H szakaszokhoz, Cl. 4.3.6.8

x = D / T használt u = 0,9

x = D / T = 500 / 16 = 31.25

a CL 4.3.6.pontból beszerezhető.9

xhamsterw = 1 Az 1. osztályba tartozó műanyag vagy 2. osztályba tartozó kompakt szelvények esetében

v-karcsúsági tényező-a 19. táblázatból nyerve, a 19. táblázat szerint, a 6. és a

= 138.568 / 31.25 = 4.434

egyenlő karimák esetén = 0,5

v = 0,84 a 19. táblázatból

6,9 x 0,84 x 138,568 x √(1) = 104.8

a 16.táblázatból (a 16. táblázat alján feltüntetve)

ha a hengerelt szelvények esetében a 16. táblázatból PB = Py vagy más módon Pb értéket kell venni.

Ha λLO ≥ λLT nem támogatás kell, hogy legyen, az oldalsó-torziós erőlködnek, illetve egyéb ellenőrizze, hogy az oldalsó-torziós kihajlás.

Py = 275 N/mm2 ; ons = 34,3

ca = 3912> ca = 5279> ca = 529 a 16.táblázatból, a CA = 104,8 ; SB = 117 N/mm2

Mb = Pb Sx = 117 x 2175 x 103 x 10-6 = 254,5 KNM

MB / MLT = 254,8 / 0,925 = 275,4 KNM

ezért az MX = 100 KNM <MB / MLT = 239,838 Knm

szakasz az oldalsó torziós Kihajláshoz megfelelő, mivel a szigorú módszer szerint.

egyszerűsített módszer

nem kell mindkét számítást elvégeznünk a kihajlási ellenállás ellenőrzéséhez.

Mb = Pb Sx : Cl. 4.3.7

a Pb meghatározása nem azonos a szigorú módszerrel.

ez a módszer konzervatív válaszokat ad.

a Pb a BS 20.táblázatából nyerhető ki 5950-ből(le / ry) és a D / T

xhamw = 1 szerint ; az előző számítás szerint.

LE / ry = 138,568; a fenti számításokból

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.