Amarengo

Articles and news

the True Identity of Jesus

By pastori Ron Jones, D. D. © The Titus Institute, 2002

the Biblical Evidence For Jumaluus ja ihmisyys of Jesus Christ

Jesus Christ was one person with two nature, a divine nature and a human nature. Hän oli sekä täysin Jumala että täysin ihminen.

I. Jeesus Kristus oli täysin Jumala, Kolminaisuuden toinen persoona.

A. Jeesus väitti olevansa Jumala.

1. Jeesus väitti olevansa Messias, Jumalan Poika

Mat.16:15-17

”Jumalan Poika” kuvaa jumaluuttaan sen suhteen, mikä on hänen persoonansa ja mikä on hänen rakkaussuhteensa Isään Kolminaisuuden sisällä, ja kuvaa hänen osaansa lunastuksessa sellaisena, joka on lähetetty alistumaan isälle kuolemaan ristillä synnin vuoksi. Sen ei ole tarkoitus välittää minkäänlaista alemmuutta.

2. Jeesus väitti olevansa yhtä Isän kanssa

Jn.10: 30-33 nämä ovat väitteitä

Jn.14: 6-11 yksi olemus ja luonto.

3. Jeesus hyväksyi palvonnan Jumalana

Mat.4: 10 (Jeesus sanoo, että vain Jumalaa tulee palvoa)

Jn.20:25-28

4. Jeesus väitti esioleneensa Jumalana ennen kuin hänestä tuli ihminen

Jn8:58-59

5. Jeesus väitti omaavansa Jumalan vallan

a. antaa synnit anteeksi c. pelastaa

Mat.9: 6 Jes.43: 11

Exod.34: 6-7 Joh.12: 47

B. tuomariksi d. puhumaan totta

Jn.5: 22, 27 Jes.43:12

18: 25 Jn.5:19, 24, 25; Matt.7: 24-29

B. apostolit väittivät Jeesuksen olevan Jumala.

1. Apostolit lausuivat sen.

Titus 2:13

2 Lemmikki.1:1

2. Apostolit väittivät, että Jeesus oli olemassa ennen kuin hänestä tuli ihminen.

Johannes 1:1

”sana (Kolminaisuuden toinen persoona, poika) oli Jumalan luona (Kolminaisuuden ensimmäinen persoona, isä), ja Sana oli Jumala (sama jumalallinen olemus ja oleminen kuin ensimmäinen persoona). Tämä on kolminaisuusoppi, ei monijumalainen lausunto.”Katso Jn.10: 30.14: 9-11

Jn.1:15, 30

Kol 1: 16

C. Raamattu väittää, että Jeesuksella on Jumalan jumalallisen kunnian arvonimet

1. Pelastaja 4. Ensimmäinen ja viimeinen

Isa.43:3, 10-11 Jes.41: 4

Lu.1:47 Jes.44: 6

Jn.4: 42 Ilm. 1:17

Tit.1: 3-4 Ilm. 2:8

2 Lemmikki.1: 1 Ilm. 22:12-16

2. Luoja 5. King Of Kings, Lord of Lords

Isa.40: 28 1.6: 15

Isa.42: 5 Ilm. 17: 14

Jn.1:3 Ilm.19:16

Kol. 1: 16 5. Moos.10: 17, Ps.136:2-3

3. Paimio 6. Kunnia ja kunnia

Ps.23:1.42:8; 48:11

Ps.80: 1.28: 19 (”name” =honor)

Jn.10: 11 Ilm. 5: 11-14

II. Jeesus Kristus on täysin ihminen; hänellä on ihmisluonne ja-ruumis.

A. Jeesus väitti olevansa mies.

Jn.8:40

Mat.16: 15-16

Mat.16:27-28; 17:22

”Ihmisen Poika” = Jeesus käyttää tätä arvonimeä itsestään ihmismessiaana, joka tuli lunastamaan koko ihmiskunnan

Jes.9: 6

Dan.7:9-14

kk.14: 61-62

B. apostolit väittivät hänen olevan ihminen.

1 Tim.2: 5

Mat.1: 1

Abraham

C. Jeesuksen maallinen elämä osoitti hänen olevan ihminen. Hänen inhimilliset ominaispiirteensä pitivät paikkansa hänen ihmisluonteestaan (ja ruumiistaan).

Lu.2:40-52 Jeesus kasvoi

Johannes.4: 6 Jeesus väsyi

Mat.4:12 Jesus was hungry

Jn.19: 30-34 hän kuoli

kahden luonnon liitto Kristuksessa ja sen tulkinta

Jeesus Kristus oli yksi persoona, jolla oli kaksi luontoa, jumalallinen luonto ja inhimillinen luonto. Hän oli sekä täysin Jumala että täysin ihminen. Kristuksen kaksi luontoa ovat yhdistyneet ja kuitenkin selvästi sekoittumattomat.

III. Jeesus otti alistumisen roolin ihmiskunnan Lunastajana ja asetti itsensä Isän alaisuuteen

Raamattu viittaa Jeesukseen hänen lunastavassa / messiaanisessa roolissaan yhtenä persoonana, joka alistui sekä Jumalana että ihmisenä Isän tahtoon.

Jeesuksen messiaaniset arvonimet, Lunastaja, profeetta, pappi ja kuningas viittaavat häneen Jumalihmisenä.

A. hänestä tuli ihminen ja hän käytti vain jumalallisia ominaisuuksiaan (hänellä oli yhä jumalallinen olemuksensa), koska isä tahtoi hänet lunastussuunnitelmaa varten.

Jn.6: 48 tulin tekemään hänen tahtonsa.

Matt. 26:42

Jn.4: 34

hän ei käyttänyt niitä elääkseen elämäänsä, vain toteuttaakseen lunastussuunnitelman ja paljastaakseen siten jumaluutensa.

B. Jumala-ihmisenä, messiaana ja Lunastajana Isä Jumala antoi hänelle valtuudet toimia Lunastajana sekä itsensä paljastamiseksi että ihmiskunnan pelastamiseksi ja tuomitsemiseksi.

1. Isä toimii Jeesuksen kautta suorittaessaan lunastusta.

Jn.5: 19-30

olen kuin ”oppipoika”, joka katsoo isänsä tekevän työnsä ja sitten kopioi sen. Isä tekee lunastustyötään ja minä teen sitä, seuraten häntä ja tehden työtäni. Olemme molemmat töissä. Mutta minä vain seuraan häntä.

Jn.10: 38 Isä on minussa ja minä Isässä.

Jn.12: 49-50

sillä minä en puhunut omasta tahdostani, vaan isä, joka on Minut Lähettänyt, käski minua, mitä sanoa ja miten sanoa. Joten kaikki mitä sanon, on juuri sitä, mitä isä on käskenyt minun sanoa.

Jn.14: 10

sanat, jotka sanon teille, eivät ole vain omiani. Sen sijaan isä, joka asuu minussa, tekee työtään.

Jn.10:31, 38

kun teen ihmeitä, isä tekee ihmeitä.

2. Isä toimii Pyhän Hengen voiman kautta Jeesuksessa.

Mat.12: 28

Lu.4:14-18

3. Kun Jeesus oli noussut taivaaseen, Isä antoi hänelle jumalallisen kirkkauden ja kunnian Jumala-ihmisenä.

Jn.17: 5

pojan oma kunnia palautettiin, kun hän palasi taivaaseen.

Fil.2: 9-11

Isä Jumala korotti ja kunnioitti häntä Jumalihmisenä oikealle puolelleen.

Jumalana hänen ei tarvinnut saada kunniaa ja kunniaa (hänellä se jo oli), Jumalihmisenä hän tarvitsi sitä. Hän on nyt Jumala-ihmisenä Jumalan, Isän, oikealla puolella.

miten vastaamme erilaisiin nimenomaisiin kohtiin, jotka näyttävät tukevan heidän käsitystään siitä, että Jeesus ei ole sama olento kuin Isä Jumala?

käytä tätä kaksitahoista strategiaa

1. Osoita, että Raamatussa sanotaan selvästi, että Jeesus oli sekä Jumala että ihminen.

2. Sano sitten, ettei meidän pitäisi yllättyä siitä, että joissakin kohdissa viitataan Jeesuksen jumaluuteen ja joissakin Jeesuksen ihmisyyteen ja hänen osaansa isän alaisuuteen alistumisessa. Me päätämme, mikä on mikä, valitsemalla selityksen, joka ei ole ristiriidassa niiden selvien lausuntojen kanssa, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Muutoin Raamattu on ristiriidassa itsensä kanssa.

alla on joitakin vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat Jeesusta Kristusta Jumalihmisenä koskevia erityisiä jakeita

1. Matt.24: 36 kuinka Jeesus ei tiedä hetkeä, jos hän on Jumala, joka tietää kaiken?

Mat 24:36 Jeesus ei tunne hetkeä

Jn.21: 17 Jeesus tietää kaikki asiat

kun Jeesuksesta tuli ihminen, hän vain käytti jumalallisia ominaisuuksiaan (hänellä oli yhä jumalallinen olemuksensa) niin kuin Isä tahtoi lunastussuunnitelmaa varten. Siksi hän voi tietää kaiken (jumalallisen tietonsa), tietää, että Natanael istui puun alla (Joh.1: 48) ja ei kuitenkaan tiedä hänen tulemisensa hetkeä (hänen ihmismielensä ei tiennyt).

Jn.4: 34; Joh.6: 48 Jeesus tuli tekemään Isän tahdon.

Jn.12: 49-50 Jeesus puhui jumalallista totuutta isän ohjauksessa

Jn.5:19 Jeesus teki ainoastaan jumalallisia tunnustekoja, jotka Isä hänelle ilmoitti tehdäkseen: ”poika voi tehdä vain sitä, mitä Isä tekee.”

vain isä tietää toisen tulemisen ajan Jeesuksen ihmismielen kannalta.

siksi hän ei toisinaan harjoittanut jumalallista kaikkitietävyyttään, kuten hän ei harjoittanut jumalallista kaikkivoipaisuuttaan. Täällä ihmisenä hän ei varmastikaan tuntenut, eikä hänen jumalallinen kaikkitietävyytensä aktivoitunut hänen ihmismielessään paljastamaan sitä hänelle.

edes enkelit eivät tienneet.

Apostolien teot 1:7 Jeesus sanoo, että ajankohta oli määrätty isän auktoriteetilla lähettäjänä, eikä lunastussuunnitelmassa ollut, että poika tietäisi, kun hän oli maan päällä.

se oli osa jumalallista lunastussuunnitelmaa, jonka mukaan Jeesus ihmisenä ei käyttänyt jumalallista attribuuttiaan tunteakseen hetken.

tämä viittaa siis hänen ihmisluontoonsa ja sen rajoituksiin.

Ilm.1:17-18

Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan – hänen jumalallisten ominaisuuksiensa täysi käyttö on palautettu ja Jeesus tietää tulevaisuuden. hän tulee sinne.

2. Jn.5: 20-23, Matt.28:19 kuinka isä voi antaa Jeesukselle voiman ja vallan, kun hän jo omistaa sen poikana jumaluudessaan?

se on seurausta siitä, että hän Jumalan Poikana alistui lunastussuunnitelmassa Isän tahtoon.

Jeesus viittaa lunastavassa/messiaanisessa roolissaan itseensä sellaisena, joka alistui sekä Jumalana että ihmisenä Isän tahtoon.

Jumalihmisenä, messiaana ja Lunastajana hänelle annettiin valta toimia Lunastajana sekä itsensä paljastamiseksi että ihmiskunnan pelastamiseksi ja tuomitsemiseksi.

KS. edellä kirjoitukset.

Jn.17: 3

Jn. 10:14-18

3. Lu.6: 12 kuinka Kristus, joka on Jumala, voi rukoilla Jumalaa?

Jn.17: 1

Kristus rukoili Isää ihmisenä, samalla tavalla kuin me rukoilemme Isää.

hänen jumalallinen ja ihmisluontonsa yhdistyivät, mutta erosivat toisistaan. Jeesus käytti jumalallisia ominaisuuksiaan vain osoittaakseen jumaluutensa Isän tahdon mukaisesti.

hän ei harjoittanut päivittäin intertrinitaarista viestintää elämäntapana, muuten hän lakkaisi elämästä ihmisenä.

Jumalan Poika otti orjan muodon, alistui isälle ja oli riippuvainen isästä elämäntapana.

rukoileminen oli osa tätä alistumista ja riippuvuutta Isästä.

Mat.27: 46 Kristus huusi Jumalaa kuin ihminen ihmisluonnossaan.

Mat. 26: 38 minun sieluni (ihminen) on Ylen murheellinen kuolemaan asti.”

Jn.13: 21 Hän oli levoton hengessä kuin mies.

4. Matt.27: 46 kuinka Jeesus voitaisiin hylätä, jos hän on yksi isän kanssa?

Jn.10: 30 Jeesus sanoi olevansa yhtä Isän kanssa.

1 Pet.2: 24 Jeesus kantoi synnin ruumiilleen – se oli hänen ihmisluontonsa, joka kantoi synnin ja se oli hänen ihmisluontonsa, joka hylättiin.

Sinä synnin kantamisen hetkenä, jolloin Jeesus oli maksamassa rangaistusta synnistä, isä hylkäsi Jeesuksen ihmisenä ja Jeesus tunsi sen ihmisenä ja huusi Jumalan puoleen.

5. Matt.4: 1-11 miten Jeesusta voidaan kiusata, Jos Jeesus on Jumala?

Jas.1: 3 Jumala ei voi kiusata.

Heb.4: 15 Jeesus kiusattiin.

häntä houkuteltiin ihmisenä, ihmisluontoonsa. Ei Jumalana. Jumalaa ei voi kiusata.

Aadamilla ja Eevalla ei ollut langennutta luontoa, vaan heitä houkuteltiin.

6. Jn. 14:28 kuinka voi isä olla suurempi kuin Jeesus, jos Jeesus on myös Jumala?

the real issue ” greater in terms of what?””Suurempi ”” käytetään vertailussa. Mitä verrataan? Miten Jeesus vertaa itseään Isään?

hänen luonteensa, roolinsa, auktoriteettinsa, valtansa, mitä?

kootessaan edellä mainitut raamatunkohdat Jeesuksesta, hänen jumaluudestaan, ihmisyydestään ja roolistaan lunastuksessa hän ilmeisesti puhuu roolistaan lunastuksessa.

Jeesus puhuu itsestään alistetussa roolissaan Lunastajana sekä suhteessa Isän auktoriteettiin häneen nähden että hänen ihmisyyteensä.

isä oli selvästi suurempi vallassaan, kuten Jeesus oli alistuvainen, ja suurempi jumalallisessa olemuksessaan verrattuna Jeesuksen ihmisluontoon.

voimme nähdä tämän v. 28: n tekstiyhteydestä, jossa Jeesus puhuu lunastavasta roolistaan ihmiseksi tulemisessa, kun hän sanoo menevänsä pois ja palaavansa.

Miksi Jeesus mainitsee, että isä on häntä suurempi?

niin hänen opetuslapsensa iloitsivat hänen puolestaan. Hän oli nyt menossa takaisin Isän luo, missä hän kokisi jälleen Jumalana olemisen täydet siunaukset. Hän olisi jälleen yhtä ”suuri” Isän kokiessa täyden kirkkautensa.

uskon, että tämä on rinnakkainen lausunto Johanneksen 17:5: lle, jossa Jeesus mainitsee kirkkautensa, joka hänellä oli ennen maailman alkua (nauttien kirkkaudestaan taivaassa Jumalana).

jumaluudessaan Jeesuksella oli yhtä suuri kirkkaus ja suuruus, kun taas maan päällä hän ei kokenut tuota kirkkautta ja suuruutta täysin. Nyt hän oli palaamassa kokemaan sen täysin uudelleen. Hänen opetuslastensa pitäisi olla onnellisia hänen puolestaan.

Yhteenveto: tulkitessasi näitä raamatunkohtia kulteilla, käytä tätä kaksijakoista strategiaa:

1. Osoita, että Raamatussa sanotaan selvästi, että Jeesus oli sekä Jumala että ihminen.

2. Sano sitten, ettei meidän pitäisi yllättyä siitä, että joissakin kohdissa viitataan Jeesuksen jumaluuteen ja joissakin Jeesuksen ihmisyyteen ja hänen osaansa isän alaisuuteen alistumisessa. Me päätämme, mikä on mikä, valitsemalla selityksen, joka ei ole ristiriidassa niiden selvien lausuntojen kanssa, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Muutoin Raamattu on ristiriidassa itsensä kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.