Amarengo

Articles and news

Sivusuuntaiset kuormitukset

5.5 Lateraalikuormitukset

spCad laskee vastaavat staattiset lateraalikuormitukset (tuuli tai seismiset) rakennuksen rakenteeseen perustuen Uniform Building Code (UBC): n vuoden 1991 versioon ja National Building Code of Canada (NBC): n vuoden 1990 versioon. NBC on käytettävissä, jos metrinen järjestelmä yksiköiden on valittu, ja UBC on saatavilla Englanti järjestelmän yksiköiden.

•ohjelma olettaa, että mallinnettu rakenne on rakennusrakenne ja XZ-tasot ovat lattiatasoja.

* jokainen lattian leveys, syvyys ja paino lasketaan syöttögeometrian ja annettujen ominaisuuksien perusteella. Lattian leveys on ennustettu ulottuvuus X-akselin suuntaisesti, kun taas syvyys on ennustettu ulottuvuus Z-akselin suuntaisesti (KS.Kuva 5-11). Lattiapaino on kaikkien lattiatason tasoon sisältyvien jäsenten paino lisättynä pylväiden painoilla lattiatasoon. LATTIAPAINOON sisältyvät myös itse kuormitettavan kotelon alla määritetyt paneelikuormat.

•lattian mittoja voidaan korottaa pylvään mittojen, laatan ylityksen tai ulkoseinän huomioon ottamiseksi. Samoin huomioon otettava lattiapaino voi kasvaa. Lattian mitat ja paino eivät saa olla laskettuja arvoja pienempiä.

* ylimmän kerroksen korkeutta pidetään oletusarvoisesti ylimpänä korkeutena. Yläkorkeutta voidaan korottaa kattokaiteiden huomioon ottamiseksi. Tällöin tuulen paine kohdistetaan lisäkorkeuden alueelle ja lisävoima lisätään ylätasolle (KS.Kuva 5-12).

•tuulen paine kohdistuu rakenteen pintaan ja se muunnetaan keskitetyiksi sivusuuntaisiksi kuormituksiksi, joita kohdistetaan jokaiseen lattiatasoon lattian leveyden (tai syvyyden, riippuen suunnasta) ja sivujoen korkeuden perusteella. Tuulenpaineen vaihtelu kerrosten välillä otetaan huomioon. Keskitetty sivusuuntainen kuormitus kohdistetaan ennustetun leveyden tai syvyyden keskelle. Eksentrisyys kuorman alkuperäiseen vaikutussuuntaan nähden voidaan määrittää (kuva 5-11a).

500064.jpg

Kuva 5-11 lattian mitat ja levityksen lateraalinen kuormituspiste

•seismisistä kuormituksista johtuva perusleikkaus jaetaan lattiatasoille valittua koodia kohden. Lattian seisminen kuormitus kohdistuu lattian massakeskipisteeseen. Eksentrisyys massan keskipisteen suhteen voidaan määrittää (kuva 5-11b).

•kun lattioihin kohdistetaan sivuttaisvoimia (tuuli tai seismiset voimat), jokainen lattiavoima jakautuu lattianiveliin. Voimanjaossa otetaan huomioon mahdolliset kuormituksen eksentrisyydet. Lattiavoiman jakautuminen niveliin olettaa, että mallinnettu rakenne on rakennerakenne ja että lattiassa on jäykkä kalvo, joka jakaa voiman kiinnityskohdasta niveliin. Vain yhteiset kuormat tallennetaan tiedoston mukana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.