Amarengo

Articles and news

Sanooko Raamattu, että Messun väliin jättäminen on kuolemansynti?

katolinen kirkko opettaa Messun väliin jättämisen olevan kuolemansynti.

protestantit vastustavat kiivaasti tätä opetusta. He väittävät, että Katolinen kirkko ylittää rajansa, kun se vaatii jäseniään olemaan läsnä kuolemansynnin tuskien aiheuttamassa messussa. Monet nimelliset katolilaiset, jotka ovat olleet vakuuttuneita protestanttisesta väitteestä, ovat langenneet pois sen vuoksi. Mutta mitä Raamattu sanoo?

tarkastellaan ensin protestanttista aatetta. Onko totta, että meitä ei vaadita olemaan missään kristillisessä kokouksessa? Protestantit viittaavat tiettyyn jakeeseen Raamatussa sen tueksi. Siinä Jeesus sanoo samarialaiselle naiselle kaivolla:

Joh 4: 19-23 Kuningas Jaakon käännös (KJV) 19 nainen sanoi hänelle: ”Herra, Minä näen, että sinä olet profeetta”. 20 meidän isämme ovat rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte: Jerusalemissa on se paikka, jossa pitää kumartaen rukoileman. 21 Jeesus sanoi hänelle: vaimo, usko minua: tulee hetki, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. 22 te rukoilette, te ette tiedä mitä; me tiedämme, mitä me rukoilemme: sillä pelastus on juutalaisista. 23 mutta hetki tulee ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia Isä etsii häntä kumartaaksensa.

protestantit tulkitsevat tämän tarkoittavan sitä, että he ovat vapaita palvomaan mistä tahansa. Että ei ole enää tarvetta kokoontua yhteen paikkaan Jumalan julkista palvontaa varten.

mutta, sitäkö Jeesus todella tarkoittaa? Tarkastellaan sanoja lähemmin.

20 meidän isämme kumartaen rukoilivat tällä vuorella, ja te sanotte: ’Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla’.

ensin nainen sanoo juutalaisten palvovan Jerusalemissa. Se oli totta tuohon aikaan. Se on Jumalan temppelin paikka.

, mutta hän sanoo myös, että samarialaiset palvovat erillisellä vuorella. Samarialaiset olivat rakentaneet vastustavan temppelin, jossa he saattoivat palvoa haluamallaan tavalla, koska he eivät uskoneet juutalaisilla olevan valtaa määrätä mitään palvontapaikkaa. Näin oli myös silloin.

21 Jeesus sanoi hänelle: ”vaimo, usko minua, tulee hetki, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

Jeesus ilmoitti, että tulisi aika, jolloin Jumalaa ei palvottaisi siellä eikä Jerusalemissa. Tämä pitää myös paikkansa. Roomalaiset tuhosivat Jerusalemin vuonna 77 Jaa. Mutta tietääkseni samarialaiset kääntyivät kristinuskoon. Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen kumpikaan ei siis jatkanut palvontaa niin kuin he olivat palvoneet menneisyydessä.

22 mitä te rukoilette, sitä te ette tiedä; me tiedämme, mitä rukoilemme, sillä pelastus tulee juutalaisista. 23 mutta hetki tulee ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia Isä etsii häntä kumartaaksensa.

Jeesus ei anna ymmärtää, että uskovat eivät enää kokoontuisi palvomaan. Hän vain osoittaa, että se ei ole enää vain Jerusalemissa eikä ainoastaan Samariassa. Mutta kaikissa maailman osissa, joihin he kokoontuvat palvomaan Isää hengessä ja totuudessa.

ja missä se on?

hypätään heb 10: een: 25-31.

kosto kuuluu minulle

Hepr. 10: 25-31 Kuningas Jaakon käännös (KJV) 25. emme jätä yhteen kokoontumistamme, kuten joidenkin tapa on, vaan kehoitamme toisiamme: ja sitä enemmän, kun näette päivän lähestyvän. 26 Sillä jos me tahallamme syntiä teemme, sen jälkeen kuin olemme totuuden tunteneet, ei ole enää uhria syntien edestä, 27 vaan peljättävä oikeuden odotus ja tulinen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 28 joka ylenkatsoi Mooseksen lain, kuoli armotta kahden tai kolmen todistajan alla: 29 kuinka paljon pahemman rangaistuksen luulette ansaitsevan, joka on astunut Jumalan Pojan jalkaan ja pitänyt liiton veren, jolla hän oli pyhitetty, epäpyhänä ja tehnyt armon hengelle vääryyttä? 30 Sillä me tunnemme hänet, joka sanoo: kosto on minun, minä kostan, sanoo Herra. Ja taas, Herra tuomitsee kansansa. 31 peljättävää on joutua elävän Jumalan käsiin.

ne langenneet katolilaiset, jotka erosivat kirkosta protestantismin vuoksi, yllättyvät, mitä tämä sanoo. Raamattu sanoo, että jos emme pääse messuun, ” kosto kuuluu minulle!”Vau! Vahva kieli. Ennen kuin käsittelemme sitä yksityiskohtaisesti, pintapuolinen tulkinta näyttää sanovan, että Mooseksen ajan juutalaiset kivitettäisiin kuoliaaksi, koska he eivät olleet läsnä konventissa. Kuinka paljon enemmän, apostoli korostaa, ne, jotka jäävät paitsi kristillisestä kokouksesta, jonka Kristus kuoli ristillä varatakseen meille.

onko kukaan eri mieltä tuosta yhteenvedosta?

Ok, joten katsotaan tätä säkeistöä hieman tarkemmin. Ensimmäinen asia, joka meidän on tehtävä selväksi, on sanan ”kuolemansynti”merkitys. Kuolemansynti on kuolemansynti. Ei ruumiin kuolema, vaan sielun kuolema. Jokainen, joka tekee kuolemansynnin, tulee Jumalan viholliseksi ja hänen sanotaan kuolevan hengellisesti. Se liittyy toiseen kuolemaan.

ilmestys 20: 14 Ja kuolema ja helvetti heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema.

Ok, joten katsotaan sitä tarkemmin.

25 emme jätä yhteen kokoontumistamme, niinkuin muutamien tapa on, vaan kehoitamme toisiamme, ja sitä enemmän, kuta enemmän näette sen päivän lähestyvän.

apostoli sanoo, että meidän tulisi rohkaista itseämme kokoontumaan eikä laiminlyödä kokousta.

26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä sen jälkeen, kun olemme saaneet totuuden tuntemuksen, ei ole enää uhria syntien edestä.,

huomaa, että hän kuvailee sen tekemistä tahalliseksi eli tahalliseksi synniksi. Jos me tahallamme jätämme Messun väliin, ei ole mitään muuta uhria, joka pesisi pois syntimme. Niinpä hän rinnastaa kristillisen kokouksen, jota me kutsumme messuksi, Kristuksen uhriin syntiemme edestä.

27 vaan peljättävä oikeuden odotus ja tulinen kiivastus, joka on kuluttava vastustajat.

ja jos Messu jää väliin, voi odottaa tuomiota ja tulista närkästystä. Kuulostaako se toiselta kuolemalta?

28 joka halveksi Mooseksen lakia, kuoli armotta kahden tai kolmen todistajan alaisuudessa:

ne, jotka jäivät pois juutalaisesta konventista, saivat kuolemantuomion. Ruumiin kuolema.

29 kuinka paljon sorer rangaistus,

ne, jotka jäävät pois kristillisestä konventista, ansaitsevat pahemman rangaistuksen. Mikä voisi olla pahempaa kuin ruumiin kuolema? Sielun kuolema.

otaksukaamme, että arvolliseksi katsotaan se, joka on tallannut jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitänyt liiton veren, jolla hän oli pyhitetty, epäpyhänä ja tehnyt armon Hengestä huolimatta?

jos ehtoollinen ei ole Jeesuksen Kristuksen todellinen läsnäolo, niin miksi hän sanoo, että ne, jotka jättävät Messun väliin, ovat syyllisiä Kristuksen ruumiin ja veren loukkaamiseen?

ja, tämä on avain ymmärtää, miksi katolinen kirkko sanoo, että on kuolemansynti jättää Messu väliin. Protestantit eivät usko ehtoollisen olevan mitään muuta kuin pala leipää tai kuppi viiniä. Mutta me uskomme Jeesuksen Kristuksen todelliseen läsnäoloon pyhässä ehtoollisessa. Sen tähden jokainen katolilainen, joka katsoo mieluummin Super Bowlia Supersunnuntaina ja laiminlyö Messun, on siten halveksinut Jeesuksen Kristuksen ristillä antamaa uhria.

30 Sillä me tunnemme hänet, joka sanoo: ’Minun on kosto, minä kostan’, sanoo Herra. Ja taas, Herra tuomitsee kansansa. 31 peljättävää on joutua elävän Jumalan käsiin.

ja tämän seurauksena messun väliin jättävä yksilö on tehnyt itsestään Jumalan vihollisen. Jumala kostaa hänelle, koska hän on laiminlyönyt Kristuksen uhrin.

Raamatussa on joitakin asioita, joita on vaikea ymmärtää. Mutta tämä vaikuttaa päivänselvältä. Sanooko Raamattu, että Messun väliin jättäminen on kuolemansynti?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.