Amarengo

Articles and news

Myöhäinen synnytyksen jälkeinen raskausmyrkytys ilman pre-eklamptista prodromia: clinical and neuroradiological presentation in two patients / Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry

Keskustelu

raskausmyrkytyksen diagnoosi perustui kliiniseen ja neuroradiologiseen kurssiin ja muiden taustalla olevien häiriöiden poissulkemiseen molemmilla potilailla. Meidän differentiaalidiagnostiikkaan kuului sinus / aivo-laskimotukos ja aneurysman subaraknoidaalinen verenvuoto, jotka suljettiin pois aivoangiografialla. Infektiosairaudet / autoimmuuni-tulehdussairaudet olivat epätodennäköisiä kliinisen kulun, useista veri-ja aivo-SELKÄYDINNESTEVILJELMISTÄ tehtyjen negatiivisten löydösten, aivo-selkäydinnesteen valkosolujen määrän merkittävän lisääntymisen sekä lukuisten negatiivisten serologisten tutkimusten vuoksi. Sirppisolukriisi, joka voi tuottaa samanlaisia oireita magneettikuvauksessa, suljettiin pois hemoglobiinikromatografialla potilaasta 1.

esitetyt tapaukset ovat siis raskausmyrkytyksen tärkeitä kliinisiä ja neuroradiologisia variantteja. Ensinnäkin raskausmyrkytys alkoi 9. synnytyksen jälkeisenä päivänä molemmilla potilailla. Vaikka tällainen raskausmyrkytyksen viivästynyt ilmentyminen oli aiemmin kiistanalaista,raskausmyrkytyksen myöhäisen synnytyksen jälkeisen variantin olemassaolo on nykyään yleisesti hyväksytty.23potilaillamme ei havaittu raskausmyrkytyksiä ennen synnytyksen jälkeistä 9. päivää, jolloin hypertensio alkoi akuutisti. Tämä vastaa lubarskyn ja AL3: n tuloksia, jotka ilmoittivat, että 44%: lla heidän LPE-potilaistaan ei ollut todettu Pre-eklamptista ennen kohtausten alkamista. Nämä kirjoittajat eivät kuitenkaan kommentoineet sitä, puuttuivatko raskausmyrkytykset todella lainkaan vai eivätkö ne olleet tunnistettavissa, koska hoitajat eivät kiinnittäneet riittävästi huomiota raskausmyrkytykseen synnytyksen jälkeisenä aikana. Erityisesti toisella potilaallamme, joka jäi sairaalaan keisarileikkauksen jälkeen, päivittäinen tutkimus verenpainemittauksineen paljasti normaaliarvot vielä vähän ennen kohtausten puhkeamista. Tutkimustuloksemme siis osoittavat, että klassiset pre-eklamptiset merkit turvotuksesta, proteinuriasta ja verenpaineesta eivät kehity ennen kohtausten puhkeamista joillakin potilailla, joilla on LPE—tähdistö, jota voidaan kutsua ”eklampsiaksi ilman pre-eklampsiaa”. Klassisten Pre-eklamptisten merkkien sijaan molemmat potilaamme valittivat voimakasta päänsärkyä, johon liittyi näköhäiriöitä kohtausta edeltävinä tunteina. Näiden prodromaalisten oireiden esiintyminen synnytyksen jälkeisillä naisilla, vaikka edeltävää turvotusta, proteinuriaa ja hypertensiota ei olisi ilmennyt, pitäisi herättää epäilys lähestyvästä raskausmyrkytyksestä.

äskettäisissä tapaussarjoissa 4-9 korostettiin raskausmyrkytyksessä esiintyviä” tyypillisiä ” MAGNEETTIKUVAUSLÖYDÖKSIÄ, jotka voivat osittain olla vasogeenista turvotusta.10 kääntäen ”ominaislöydösten” mahdollinen puuttuminen, joka voi johtaa diagnoosin väärään hylkäämiseen, ei kuitenkaan ole saanut paljon huomiota. Toisen potilaan magneettikuvauksessa näkyi vain yksipuolinen otsasulkeuma. Vasta myöhemmin magneettikuvauksessa saatiin ”ominaisuus” useita hyperintensiteettejä T2-painotetuilla kuvilla aivokuoressa, valkeassa aineessa ja vieressä harmaan ja valkoisen aineen liitoksessa. Toistaiseksi on raportoitu vain kahdesta raskausmyrkytyspotilaasta, joilla on normaali magneettikuvaus.Molemmissa yksi epileptinen kohtaus ja päänsärky olivat ainoat neurologiset oireet. Aivojen magneettikuvaus otettiin vain 5 päivän kuluttua kohtauksesta yhdellä potilaalla, eikä kummassakaan tapauksessa ollut saatavilla seurantakuvia.45 sen sijaan havaintomme osoittavat ensimmäistä kertaa, että” ominaiset ” MAGNEETTIKUVAUSLÖYDÖKSET saattavat jäädä jälkeen kohtausten ilmenemisestä ja että näiden löydösten puuttuminen ei välttämättä osoita lievää kliinistä kurssia.

potilaillamme varjoainetehostettu magneettikuvaus osoitti piaali-verisuonten tehostumisen lisäksi, että aivokuoren veri-aivoeste oli ohimenevästi heikentynyt. Veri-aivoesteen eheyden paraneminen edelsi tai rinnastui otsalohkojen taantumiseen ja kliiniseen paranemiseen. Digre et al4 on toistaiseksi ilmoittanut raskausmyrkytyksen jälkeisestä tehostumisesta vain yhdellä potilaalla. Aivokuoren paraneminen potilaillamme (kuva B) on erilainen, hyvin epätavallinen kuvio, joka edustaa toistaiseksi tunnistamatonta raskausmyrkytyksen MRI-korrelaatiota. Vastaavaa tehostumista on kuitenkin kuvattu siklosporiinin aiheuttamassa enkefalopatiassa.11 lisäksi aivo-SELKÄYDINNESTEANALYYSISSÄ tehdyt magneettikuvauksen jälkeiset löydökset ja todisteet veren ja aivo-selkäydinnesteen heikentymisestä ja suurelta osin normaalit aivojen angiografiatutkimukset viittaavat siihen, että raskausmyrkytys kohdistuu ensisijaisesti aivojen mikroverenkiertoon, ei makroverenkiertoon. Raskausmyrkytys jakaa tämän lopullisen patofysiologisen reitin monien muiden häiriöiden kanssa (esimerkiksi hypertensiivinen enkefalopatia, siklosporiinitoksisuus), mikä johtaa ns.posterioriseen leukoenkefalopatiaan (posteriorinen leukoenkefalopatia).9

johtopäätöksemme on, että myöhäinen synnytyksen jälkeinen raskausmyrkytys voi ilmetä ilman edeltävää preeklamptista vaihetta, ja sen sijaan pelkästään akuutti kova päänsärky ja näköhäiriöt voivat olla merkki lähestyvästä raskausmyrkytyksestä tällaisilla potilailla. Vaikka magneettikuvaus on tärkeä diagnostinen testi epätyypillisessä tai vaikeassa raskausmyrkytyksessä, sillä ei ehkä voida osoittaa ”tyypillisiä” löydöksiä varhain raskausmyrkytysten alkamisen jälkeen. Lopuksi raportoimme aiemmin tunnistamattomasta aivokuoren postkontrastin tehostumisesta magneettikuvauksessa LPE: ssä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.