Amarengo

Articles and news

Kartini ja ”Kartini”

21.huhtikuuta—Hari Kartini eli Kartinin päivä—on Indonesiassa kansalaisjuhlan päivä, jolloin kansakunta muistaa nuoren jaavalaisen naisen syntymää, joka eli ja kirjoitti kriittisenä muutosten aikana Alankomaiden Itä-Intiassa (NEI). Tämä muistopäivä on alkanut keskittyä usein ristiriitaisin tavoin naisten asemaan nykyisessä Indonesiassa. Päivä on merkitty kansalaisjuhlallisuuksilla, erityisesti kouluissa ja valtion laitoksissa; ja tiedotusvälineiden pohdintoja naisten yhteiskunnallisen osallistumisen tilasta, haasteista ja saavutuksista.

Kartini tunnetaan ennen kaikkea hänen kirjeenvaihdostaan, josta on julkaistu monenlaisia valikoimia ja käännöksiä. Vasta hiljattain (2014) kirjeistä saatiin kuitenkin täysi painos, joka oli saatavilla englanniksi Monash-yliopiston tutkijan Joost Cotén vuosikymmenten ponnistuksella. Tästä kirjallisesta korpuksesta ja ehkä hänen lyhyen elämänsä mahtipontisuudesta on tullut rehua ”Kartini”-hahmon vaihteleville ja alati muuttuville tulkinnoille. Varsinkin itsenäistymisen jälkeen tämä kulttuuri-ikoni on ollut edustettuna monenlaisilla tavoilla, jotka sopivat ajan valtataisteluihin.

vuonna 1879 syntynyt Kartini oli nuori ylhäissyntyinen nainen, erään Priyayin (jaavalaisen aatelisen) siirtomaavirkamiehen tytär. Tuona Pre-nationalistisena aikana hänen luokkansa tulevaisuuteen katsovat miehet alkoivat oppia—ja varmistaa lastensa oppivan—Hollantia, jotta he voisivat pyrkiä etenemään ja saavuttaa vaikutusvaltaa NEI-virkamieskunnassa. Hän kävi paikallisen peruskoulun oppiakseen yhdessä hollantilaisten ja Euraasialaisten lasten kanssa. Eräässä hänen tarinansa monista ironioista hän vetäytyi 12-vuotiaana koulusta aloittaakseen tavanomaisen eristäytymisajan (pingitan) ennen järjestettyä avioliittoa (elämänvaellus, joka sopi hänen korkeassa yhteiskunnallisessa asemassaan olevalle tytölle).

huolimatta siitä, että Kartini vetäytyi muodollisesta koulutuksesta, tämä oppinut ja lahjakas nuori nainen käytti aikansa kotinsa aidatuissa puutarhoissa lueskellakseen laajalti hollanniksi: romaaneja, aikakauslehtiä, sanomalehtiä sekä tavanomaisempaa käsityön harjoittamista.

hänen isänsä virallinen asema toi hollantilaisvieraat kotiin. Vuosina 1899-1903 hänellä oli useita pitkiä ja intensiivisiä kirjeenvaihtoja, pääasiassa yhden näistä vierailijoista, Nyonya Abendanonin, siirtomaavirkailijan J. H. Abendanonin feministisen vaimon, sekä kirjeystävän, hollantilaisen feministin Stella Zeerhandelaarin kanssa. Lukemisen ja kirjeenvaihdon kautta Kartini ja hänen sisarensa altistuivat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun eurooppalaisen ajattelun virtauksille ja ajautuivat aikakauden radikaaleihin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

’LIPSTICK for MOTHER” on Dede ERI SUPRIAN vuonna 1981 ilmestynyt maalaus, jossa KARTININ kuva

voimme tutustua Kartiniin olennaisesti kirjallisena hahmona, hänen ”epistolaarisena minänään”, jonka hän esitti kirjeenvaihdossaan. Hän on lahjakas ja vakuuttava kirjailija, joka välittää naisten asemasta ja heidän oikeuksistaan avioliitossa sekä siirtomaatovereidensa köyhyydestä. Moniavioisen perheen alaikäisen vaimon tyttärenä hän suhtautui kriittisesti moniavioisuuteen pohtiessaan omaa todennäköistä kohtaloaan. Toisessa ironiassa hän suostui isänsä valitsemaan puolison, Rembangin leskeksi jääneen Bupatin (sijaishallitsija). Kartini korvasi kuolleen päävaimonsa, mutta joutui silti moniavioiseen talouteen, jossa oli useita alaikäisiä vaimoja. Hän kuoli pian synnytettyään pojan vuonna 1904.

kuten kirjeistään käy ilmi, Kartini oli intohimoinen koulutuksen suhteen ja sai miehensä hyväksynnän perustaa kotiinsa pienen koulun. Hän ilmaisi voimakkaan halunsa jatko-opiskeluun, ja kirjekaverinsa ponnistelujen kautta hänelle tarjottiin mahdollisuutta opiskella Hollannissa. Toisessa käänteessä mies, joka sai hänet luopumaan tästä suunnitelmasta, siirtomaavirkailija J. H Abendanon, julkaisi editoidun valikoiman hänen kirjeistään vuonna 1911. Hänen valintansa korosti hänen intohimoaan koulutukseen, mikä sopi hänen omiin poliittisiin ihanteisiinsa NEI: lle. Nimi, sellaisena kuin se on käännetty myöhemmässä englanninkielisessä käännöksessä, pimeydestä valoon, on mukailtu yhdestä kirjeestä, ja se ilmaisee modernistista edistyksen tropiikkia.

vaikka Kartini pilkkasi kirjeissään joidenkin NEI-virkamiesten teeskentelyä, hän eli 1900-luvun alussa nationalistista ”heräämistä” edeltänyttä aikaa. Hän ilmaisi näkemyksensä NEI: n hallinnon parantamisesta, ei sen hajottamisesta, osittain saavutettavaksi lisäämällä ”syntyperäisten” virkamiesten osallistumista ja—toistaen uudistusta vaativien kriitikoiden tunteita ja niin sanottua eettistä politiikkaa-huomiota alkuperäisasukkaiden hyvinvointiin.

mutta Kartinin sitoutuminen yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen koulutuksen kautta ja hänen ilmaiseva naisten koulutuksen puolestapuhujansa iskivät yhteen nousevan nationalistisen liikkeen kanssa. Hari Kartinilla esitettävän laulun ” Ibu Kita Kartini ”(äitimme Kartini) kirjoitti vuonna 1931 Wage Rudolf Supratman, joka sävelsi myös Indonesian kansallislaulun”Indonesia Raya”. Hänen kuolemansa jälkeen hänen sisarensa perustivat kouluja, jotka kehittyivät Kartinin koululiikkeeksi ja tarjosivat opetusta ”syntyperäisille” lapsille. Koulutus oli itsenäisyystaistelun keskeinen teema.

hänen kirjoituksensa resonanssi nationalististen syiden kanssa huipentui siihen, että presidentti Sukarno perusti hänet kansallissankariksi (Pahlawan Nasional) vuonna 1964 yhdessä kahden muun aseellisen taistelun sankarittaren, Cut Nya Dien ja Ceut Meutian, kanssa. Kuitenkin vain Kartinilla—joka, kuten usein todetaan, kamppaili kynän eikä miekan kanssa—on samanniminen päivä.

KARTININ päivän muistopäivää 1953 (kuva: TROPENMUSEUM)

Suharton uuden järjestyksen hallinnolle sukupuoli-ideologia oli kriittinen autoritaarisen vallankäytön kannalta. Valtion tuki miehen vallan käyttämiseksi perheessä oikeutti kansakunnan puheenjohtajana toimineen Isä-presidentin hahmon. ”Kartini” kutsuttiin palvelukseen tässä ideologisessa kansakunnan kehystämisessä. Hänet muistetaan äitinä ja mallina kansalaisäitien velvollisuudentuntoiselle panokselle kansakunnalle.

korporatistisilla naisjärjestöillä (kuten Dharma Wanita ja PKK/Family Welfare Movement) oli velvollisuuksia toteuttaa valtiollisia ohjelmia, kuten perhesuunnittelua ja lasten terveyttä, sekä juurruttaa valtion ideologiaa ja naisten kansalaisuuden ensisijaisuutta vaimon velvollisuuksiin ja äitiyteen.

nämä järjestöt ottivat keskeisen roolin hari Kartinin kansalaisjuhlallisuuksissa edistäen batiikkiin käärityn hameen ja pitkähihaisen puseron (kain kebaya) puvun omaksumista. Tämän” Officen ” mekon seurana oli korkeakorkoiset kengät ja kaulan lähelle kiinnitetty valenuttura (konde).

muistettu ”Kartini” oli vaimo ja äiti, joka oli vastuussa tehtäviensä hoitamisesta ja joka kuoli traagisesti synnytyksessä. Puvustettujen näköiskilpailujen edistämisen lisäksi Hari Kartini juhli isänmaallista naiseutta vaimona ja äitiyttä ”terve vauva” – kilpailuissa ja kokkausnäytöksissä. Hari Kartinin uuden järjestyksen ajan puheissa hänen muistoaan vedottiin myös valtion tukeman perhesuunnitteluohjelman tukemiseen. Hallitus vetosi kuitenkin myös naisten koulutukseen ja sosiaaliseen tunnustamiseen liittyviin pyrkimyksiinsä vakuuttaakseen saavuttaneensa nämä tavoitteet naisten osalta.

kaksi kuvaa KARTINISTA RP10, 000-setelillä 1980-luvulla

, mutta ”Kartini” on aina tarjonnut leimahduspisteen sukupuoliroolien ympärillä käytäville kilpailuille. New Orderin myöhäiskaudella, 1990-luvun puolivälistä lähtien, hallinnon vastustusta herättäneitä kysymyksiä olivat muun muassa raportit kotiapulaisina Lähi-idässä ja Itä-Aasiassa työskentelevien Indonesialaisnaisten kohtalosta sekä Indonesian maailmanmarkkinatehtaissa työskentelevien naisten huonosta kohtelusta.

vuonna 1995 Naisten oikeuksien aktivistit valitsivat Hari Kartinin järjestämään päivän mittaisen protestin, joka alkoi ”pyhiinvaelluksella” hänen haudalleen lähelle Rembangia, jossa he pitivät puheita ja (päivän protestien tapaan) järjestivät ”happeningin”, katuesityksen, jossa miehet orjuuttivat naisia. He jatkoivat matkaa Kartini-museoon hänen entisen kotinsa paikalle: koska virallinen seremonia pidettiin sisällä, he valtasivat pihan protestiaan varten. He vaativat myös virallisen naisasiainministeriön lakkauttamista sillä perusteella, että se ei edistänyt naisten todellisia etuja.

asiaan liittyvät

ASEAN ja naiset: empower movements, not just individuals

ohjelmat, joilla lisätään naisten markkinakilpailukykyä, eivät korvaa sukupuolten tasa-arvoa edistäviä kollektiivisia toimia.

Kelly Gerard05. lokakuuta, 2017

tämä tapahtuma esikuvasi sitä, mitä tapahtuisi reformasi-kaudella. Hari Kartinilla vuonna 1998, vain kuukausi ennen Suharton eroamista, juhlasta tuli jälleen päivä, jolloin protestoitiin nykyajan taloudellisia hyväksikäyttökysymyksiä sekä naisten yhteiskunnallista asemaa ja vaadittiin muutosta. Hari Kartini on edelleen päivä, joka keskittää kansallisen huomion naiskysymykseen, joskaan ei samalla radikaalilla tyylillä kuin uudistuskauden euforisessa ilmapiirissä nähtiin.

nykyisessä Indonesiassa peruskoulut ovat edelleen tärkeä hari Kartinin juhlan kohde, joka on osa kansalaiskasvatusta. Siinä missä uuden järjestyksen aikana korostettiin Kain kebayaan pukeutumista, nykyään määrätty puku on pakaian adat eli tavanomainen paikallinen asu, joka ehkä kuvastaa hajauttamisen henkeä ja julkista arvostelua Jaavan ylivaltaa kohtaan. Tämän päivän juhlallisuudet juontavat juurensa hänen nimittämiseensä pahlawan nasionaliksi, jossa juhlistetaan kansakuntaa ja keskitytään naisten yhteiskunnalliseen asemaan.

mitä Kartini merkitsee nykynuorisolle, tuhatvuotissukupolvelle, jota kutsutaan zamaniksi nyt?

vuosikymmenten saatossa ”Kartinista” on tullut vapaasti kelluva merkinantaja, jota käytetään kaupallisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin tarkoituksiin. Tänä vuonna esimerkiksi fiksu Jakarta-hotelli tarjoaa naisille 21.huhtikuuta 25 prosentin alennuscocktaileja ja ehdottaa, että he postaavat #Kartinowadays-sivustolla. Garuda Indonesian mainoksissa naismatkustajat ovat olleet ”uusia Kartineja”, jotka on esitetty fiksuina nuorina naisina länsimaisessa asussa ja tyylikkäillä lyhyillä kampauksilla. On olemassa uusia Kartiniin liittyviä kulttuurituotteita, kuten tuore pitkä elokuva ja useita uusia kirjoja, jotka ovat juuri tulleet hyllyille ajoissa Hari Kartinia varten.

GARUDA INDONESIA ”KARTINI lento” julkisuuskuva, 2017

loppuvuodesta 2017 haastattelin nuoria kolmessa indonesialaisessa kaupungissa (Kupang, Makassar ja Surabaya) kysellen heidän kihlauksestaan Kartinin kanssa. Kaiken kaikkiaan nuoret eivät lukeneet Kartinin teoksia, tai mitään monista hänestä kertovista kirjoista. Kukaan ei ollut nähnyt vuoden 2017 elokuvaa. He kertoivat tietonsa tulleen kansalaistilaisuuksista ja puheista alakoulussa.

Jakartassa toimivan italialaisen ravintolaketjun KARTINI-päivän promootio

siitä huolimatta Kartini on edelleen heille kulttuuri-ikoni. Nuoret miehet ja naiset (hyväksyvästi) ilmaisivat historiallista merkitystään liittyen naisten ja naisten koulutuksen ”emansipaasiin”. Joissakin keskusteluissa nuoret pohtivat, miksi Jaavan ulkopuolelta kotoisin olevia sankarinaisia ei juhlittu.

21. huhtikuuta, jolloin Kartini ”kukoistaa”, zaman now-sukupolvi julkaisi itsestään muistokuvia sosiaalisessa mediassa, kuten Instagram, käyttäen tunnisteita, kuten #Kartini tai #HariKartini. Näiden postausten ” kielioppiin ”kuuluu Kain kebayan tai muun” perinteisen asun ” käyttäminen ja poseeraaminen ystävien ja usein heidän äitiensä kanssa. Minulle kerrottiin erittäin mukaansatempaava muisto ”Kartini” kuin trope merkitsee vapautumista: ryhmä nuoria naisia luonnon ystäville kiipesi vuorelle Hari Kartini ja puettu kebaya huippukokouksessa ennen valokuvaamista. Kartinin vetoaminen merkitsi sitä, että he olivat ensimmäisiä tämän saavuttaneita naisia, ja myös sitä, että naiset voivat tehdä mitä tahansa (tai kaikkea!)

2016: Nuoret naiset viettävät KARTINIPÄIVÄÄ Merbabu-vuorella, Keski-Jaavalla

kartinin vaihtuvat esitykset Naisten oikeuksien koetinkivenä eivät ole välttyneet nykyiseltä suuntaukselta, joka on lisääntynyt hurskaus ja huoli kansalaisarvojen ilmaisemisesta islamilaisin termein. 2017 Women Ulama Congress (KUPI) pidettiin 25 huhtikuuta—vuonna Kartini ”kausi”—vedoten ajatukseen, että huhtikuun loppupuoli on aika vuodesta ”ottaa huomioon” naisten Indonesiassa ja käsitellä esityslistat muutos. Kongressin aineistoissa viitattiin Kartiniin ja hänen islamilaiseen kasvatukseensa ja arvoihinsa kehittäessään heidän toipunutta historiaansa naisten uskonnollisesta auktoriteetista. Kartinin perusteellisempi ”vihertäminen” on tullut joiltakin uskonoppineilta, jotka ovat esittäneet revisionistista väitettä, jonka mukaan hänen arvostelunsa naisten asemaa kohtaan ja hänen muutoksenhakuvaatimuksensa perustuivat hänen Tutkimiinsa islamilaisiin teksteihin, eivät länsimaiseen kirjallisuuteen ja poliittiseen teoriaan.

Ultimatley, Kartini oli aikansa ja paikkansa nuori nainen 1800-luvun modernististen ihanteiden ja syvän rakkautensa jaavalaisia kulttuuriperinteitä kohtaan välimaastossa. Kartini-tai pikemminkin hänen elämäänsä juhliva päivä-on ainutlaatuisessa asemassa Indonesian poliittisessa ja kulttuurielämässä, jossa kansakunta juhlii joka vuosi naiseutta, vaikkakin vaihtelevissa asuissa, mutta pysähtyy myös pohtimaan, mitä kansakunta tekee ja mitä sen pitäisi tehdä naispuolisten kansalaisten hyväksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.