Amarengo

Articles and news

Immunology, Health and Disease Evaluation of the effect of the live LaSota Newcastle disease virus rokotease as primary immunization on immunization on broilers

Newcastle disease remains a major concern to the siipikarja industry; it can be managed with effective rokoteohjelmat. Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli arvioida 2 1× Newcastlen taudin viruskannan (NDV) elävän LaSota-kannan 21-annoksen okulonasaalisesti annetun rokotteen vaikutusta humoraalisen ja soluvälitteisen immuunivasteen kehittymiseen broilereilla ja vertailla eri rokotusohjelmia. Kokeita tehtiin kaksi. Kokeessa I (n = 320) Ross 308 lintua satunnaistettiin rokottamattomaan kontrolliryhmään tai rokotettuun hoitoon. . D one-tutkimuksessa käytettiin PRIMAARIROKOTUKSENA elävää NDV LaSota-kannan rokotetta, jonka vaikutusta adaptiiviseen immuniteettiin arvioitiin. Merkittävää NDV-spesifistä humoraalista immuunivastetta ei todettu. Rokotetuilla linnuilla oli merkitsevästi suurempi paino (p < 0, 05) annoksilla d 4 ja 7. Rokotettujen lintujen perna-indeksi oli merkitsevästi (p < 0, 05) pienempi kohdissa d 28 ja 35. Virtaussytometriassa havaittiin perifeeristen ja pernan B-ja T-lymfosyyttien alentuneita pitoisuuksia. Splenosyyttien erittämä ja verenkierrossa oleva gammainterferoni mitattiin; tulokset osoittivat ekspression heikentyneen sekundaarisen immunisaation jälkeen. Kokeessa II (n = 180) arvioitiin äidin vasta-aineiden ja perusrokotuksen roolia D one-kokeessa käyttäen kolmea rokotusohjelmaa. Protocol 1 käytti elävää B1-kantaa primaarirokotuksena, kun taas protocol 2 käytti elävää LaSota-kantaa. Tutkimussuunnitelmassa 3 käytettiin elävää LaSota-kantaa sen jälkeen, kun emon vasta-aineet olivat rappeutuneet. Protokolla 3 johti korkeimpaan NDV-titteritasoon kokeen aikana. Protokollassa 2 oli alhaisin NDV-titteri. Rehumuunnos oli huomattavasti suurempi (p < 0, 05) tutkimussuunnitelmassa 3 verrattuna arvoihin 1 ja 2. Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että elävän LASOTA-kannan NDV-rokotteen käyttö primaarirokotuksena d one-rokotteessa vaikuttaa haitallisesti broilereiden adaptiivisen immuniteetin kehittymiseen; sen käyttö emojen vasta-ainetason hajottua johtaa kuitenkin vankkaan antigeenispesifiseen humoraaliseen immuunivasteeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.