Amarengo

Articles and news

elävän virran Palvelutyö

II. Kristuksen kirkastuminen isän kautta jumalallisella kirkkaudella

Kristuksen jumalallisuuden kirkkauden vapautuminen oli sitä, että isä kirkasti Kristuksen jumalallisella kirkkaudella (Joh.12:23-24) hänen ylösnousemuksessaan hänen kuolemansa kautta (Luuk. 24:26).

Johannes 7: 39B sanoo: ”Henki ei ollut vielä, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu.”Monet Raamatun lukijat saattaisivat havaita tämän jakeen helpommaksi ymmärtää, jos ylösnoussutta käytettäisiin kirkastamisen sijaan, sillä silloin jakeessa sanottaisiin: ”Henki ei ollut vielä, koska Jeesusta ei ollut vielä herätetty.”Mutta jae ei sano ” ei ollut vielä ylösnoussut”; se sanoo ” ei ollut vielä kirkastettu.”Mutta kirkastettu merkitsee todellisuudessa ylösnoussutta, Sillä Herra kirkastettiin, kun hänet herätettiin kuolleista. Luuk 24: 26: ssa Herra sanoi itsestään: ”eikö Kristukselle ollut välttämätöntä, että hän kärsi nämä ja meni kirkkauteensa?”Tämä viittaa hänen ylösnousemukseensa (v.46), joka toi hänet kirkkauteen (1.Kor. 15:43a; Apt.3: 13a, 15a). Jotta Kristus pääsisi kirkkauteensa, kirkastumiseensa, hänen piti mennä ylösnousemukseensa. Tämä merkitsee sitä, että hänet kirkastettiin ylösnousemuksessaan. Hänen ylösnousemuksensa oli hänen kirkastuksensa.

III. Kristus rukoili, että hänen isänsä kirkastaisi hänet

ihmiselämässään Kristus rukoili, että hänen isänsä kirkastaisi hänet (Joh.17:1), ja isä vastasi hänen rukoukseensa (AP. T. 3:13). Kristuksen Suuren rukouksen aiheena Johanneksessa17 oli hänen kirkastamisensa Isän toimesta. Apostolien teot 3:13 sanoo: ”Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun hän oli päättänyt päästää hänet.”Tämä oli Isän vastaus Kristuksen rukoukseen Johanneksessa17. Herra Jeesus rukoili, että Isä kirkastaisi hänet, ja isä vastasi hänelle herättämällä hänet kuolleista.

Apt. 3: 13 käyttää ilmausta Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, joka ilmaisee Jumalan olevan ylösnousemuksen Jumala. Samanlaista ilmaisua käytetään Matteuksen 22. luvussa, jossa saddukeukset kiistelivät Herran Jeesuksen kanssa ylösnousemuksesta. Vastauksessaan Saddukeuksille hän sanoi: ”mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen: ’Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien ” (vv. 31-32). Tässä Herra näytti sanovan: ”Jumala on elävä Jumala. AAbrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalana hän on elävien ihmisten Jumala. Jos sanot, ettei ylösnousemusta ole, niin Aabraham, Iisak ja Jaakob jäävät hautaan. Mutta Jumala on ylösnousemuksen Jumala, eivätkä nämä kolme esi-isää jää kuolleiksi, vaan heidät herätetään elämään.”Niin kuin Jumala on elävien Jumala ja häntä kutsutaan Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi, niin kuolleet Aabraham, Iisak ja Jaakob herätetään kuolleista.

Uuden testamentin ajatuksen mukaan ylösnousemus on vapautus elämässä, ja tämä vapautus elämässä on kirkastamisen asia. Juuri ennen ristiinnaulitsemista Herra Jeesus ei rukoillut, että isä herättäisi hänet kuolleista, vaan että Isä kirkastaisi hänet. Kuten olemme huomauttaneet, isä vastasi tähän ylistysrukoukseen herättämällä Herran Jeesuksen kuolleista. Kirkastaminen on siis synonyymi ylösnousemukselle. Kirkastaminen ei kuitenkaan ole ylösnousemusta varten, vaan ylösnousemus on kirkastamista varten. Ylösnousemus on syy, ja kirkastuminen on seuraus, seuraus.

(the Issue of Christ Being Glorified by the Father with the Divine Glory, Chapter 2, by Witness Lee)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.