Amarengo

Articles and news

CanLII Connects-R. v Keegstra

Facts: High school teacher charged under CC s. 319(2) laittomasta vihan lietsomisesta tunnistettavaa ryhmää kohtaan välittämällä juutalaisvastaisia lausuntoja oppilailleen. Laki kieltää tahallisen vihan lietsomisen, totuutta lukuun ottamatta, uskonnollisen väittelyn harjoittamisen, yleishyödyllisen keskustelun, kohtuullisen uskomisen, mitä sanot, on totta, tai todella yrität vähentää vihan tunteita (satiiri)

kysymys: Onko s. 319 CC: stä perustuslain vastainen, koska se rikkoo s. 2(b): tä? Rikkooko CC: n 319§: n 3 momentin a alakohdassa esitetty totuuden puolustaminen perusoikeuskirjan syyttömyysolettamaa?

hallussa: (4: 3) päätös. S. 319(2) rikkoo peruskirjan 2 kohdan b alakohtaa, mutta on perusteltu s. 1

perustelulla:

  ·laki kohdistuu sisältöön ja rikkoo siten s. 2(b)

  oHate-propaganda ei vastaa väkivaltaa, joten suojelusta ei luovuta

  oirwinin Lelukoe 2 (b) on laaja

  ·ilmaisu/sisältö: antisemitistinen lausuma välittää selvästi merkityksen (jopa epäsuosittu / vastenmielinen)

  ·lomake:Vihapropaganda ei ole rinnastettavissa väkivaltaiseen puheeseen

  ·kohdan s. 319 (3) tarkoituksena on rajoittaa ilmaisua erottelemalla tietyt merkitykset, joita ei saa välittää

Oakesin testi

  1)pakottava ja olennainen tavoite

  a. Vihapropaganda on demokratian vastaista, koska monikulttuurisuuden tarve

  b. kohderyhmän jäsenille ominainen haitta

  C. koko yhteiskunnalle aiheutuva haitta

  2)rationaalinen yhteys (vihapropagandan tukahduttaminen vähentää haittoja)

  a.Sananvapauden ydin on totuuden etsiminen, itsensä toteuttaminen ja demokratia

  B. todennäköisyys, että lausuma on epätosi, vaikuttaa lausuman saaman suojan tasoon

  c. itsensä toteuttaminen käsittelee kilpailevia oikeuksia (heikentää kohderyhmien kykyä puhua ja kukoistaa)

  3)minimaalinen arvonalennus

  a. Ei liian laaja ja monet rajoitukset on rakennettu

  b. SCC käyttää sanan ”viha ” erityismerkitystä”

  4)suhteellisuus

  a.Argumentti vihapuheen sensuuria vastaan perustuu siihen, että totuutta ei voida tietää ehdottomalla varmuudella

  b.hyvin vähän on mahdollista, että vihapuheessa on totuutta (hyötyä)

  C. kohderyhmän itsensä toteutuminen horjuu

  d. demokratia: vaientaa muutamia kokonaisuuden vuoksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.