Amarengo

Articles and news

Viconsin vil formularer | sidste vilje og testamente | levende vilje

sidste vilje og testamente – denne formular er et juridisk dokument. Det betragtes som en standard vil danne. Testator ville bruge dokumentet til at give en oversigt over testators ønskede instruktioner vedrørende, hvordan Testator ønsker at instruere deres eksekutor om at distribuere deres bo. Ejendomme inkluderer ofte personlig ejendom, finansielle konti og fast ejendom eller enhver ejendom, som testatoren gerne vil overlade til deres modtagere efter testatorens død. Hvis Testator ønsker at udpege en eksekutor til at opdele deres ejendom, dette kan opnås med tilvejebringelse af de relevante relevante oplysninger på denne formular.

levende vilje – dette juridiske dokument, også kaldet et “forskudsdirektiv.”Dokumentet er udformet således, at en person (hovedstol), vil have evnen til at give optage deres foretrukne medicinske behandlingsmuligheder, der ville blive gennemført, når hovedstolen ikke længere er i stand til at træffe deres egne medicinske beslutninger, mens de er af sund sind. Formularen giver også rektor mulighed for at vælge en sundhedsagent for at sikre, at alle forhåndsanvisninger overholdes af deres læger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.