Amarengo

Articles and news

Studiecenter St. Nicolas for de østlige kirker

i lang tid stod Jerome fra Prag i skyggen af Jan Hus. Et år efter Hus blev han brændt som kætter ved Constance-Rådet i 1416. Mens Hus arbejdede som præst, prædikant og kirkereformator, især i Bøhmen, rejste Jerome over hele Europa som lægmand og klog filosof for ikke kun at reformere kirken, men den menneskelige ånd. Således optrådte han som en trussel mod kirkens autoritet – ved sin oprørske opførsel, men også ved hans metafysiske positioner. Han kæmpede mod nominalisme og proklamerede den menneskelige fornufts direkte adgang til de guddommelige arketyper. Således blev han en “ikonoklast” mod jordiske repræsentationer.

Hieronymus forblev stort set ukendt uden for tjekkisk forskning. Thomas Fudge er den første til at præsentere en engelsk biografi, her oversat til tysk. På grundlag af latinske og tjekkiske kilder og forskningslitteratur rekonstruerer han Jeromes begivenhedsrige liv indtil hans retssag og tragiske afslutning. På denne måde giver han adgang til denne fascinerende personlighed, der er tæt forbundet med den intellektuelle historie i den sene middelalder. Den italienske humanist Poggio Bracciolini, der efterlod et vidnesbyrd om Jerome ‘ s sidste timer, forudsagde: “denne mand vil blive husket!”

om forfatteren: Thomas A. Fudge er Professor i middelalderhistorie ved University Of Ny England i Australien. Han er en anerkendt ekspert på historien om den hussitiske bevægelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.