Amarengo

Articles and news

John Bright

den engelske politiker John Bright (1811-1889) var en af de førende figurer i Britisk radikalisme fra det 19.århundrede. En fremragende taler, han var den mest fremtrædende britiske tilhænger af Nord under amerikansk borgerkrig.

født i Rochdale, Lancashire, den Nov. 16, 1811, John Bright blev stærkt påvirket først af Kvækerreligionen i sin familie og for det andet af det industrielle miljø, hvor han blev opdraget. Hans far var tekstilproducent, og han gik selv ind i virksomheden, da han var 16 år gammel. Han afslørede en voksende interesse for reformpolitikken gennem begyndelsen af 1830 ‘ erne, men det krævede en ekstraordinær følelse af engagement for at bryde væk fra Kvækerkvietisme til platformens agitationer.

vendepunktet i Brights liv var hans møde med reformatoren Richard Cobden og hans engagement i Anti-majs Lovliga, grundlagt i 1839. Han blev returneret til parlamentet i 1843, og selvom hans andel i ligaens anliggender var langt mindre end Cobden, med hvem hans navn senere blev parentes både af samtidige og historikere, var hans andel i opfølgningen af ligaens arbejde efter ophævelsen af Majslovene i 1846 større. Han pressede ikke kun på for yderligere foranstaltninger af frihandel, men for yderligere udvidelse af franchisen. Han var også bittert kritisk over for aristokratiske påvirkninger i Det britiske politiske liv og af aktive britiske udenrigspolitikker, der kostede penge og liv.

selvom Brights politiske karriere var lang, var den også fitful og afbrudt. Han var upopulær blandt de fleste dele af den politiske mening for sin modstand mod Krimkrigen, og i 1857 mistede han af lokale såvel som nationale grunde sit parlamentariske sæde i Manchester, det symbolske centrum for frihandel. I stedet sikrede han sig en plads i Birmingham, som han repræsenterede indtil sin død. Mellem 1858 og 1867 var han i spidsen for en reform agitation, som han gjorde meget for at inspirere og vejlede. Han udvidede sin appel fra religiøse afvigere til arbejdere og i løbet af hengivne kampagner vandt disciple og gjorde fjender. Der var ingen subtilitet i hans tilgang, men han appellerede med højeste tillid til underliggende moralske principper.

mere interesseret i politisk aktivisme end i administration, Bright tjente ikke desto mindre under Gladstone som præsident for Board of Trade (1868-1870) og i en senere regering som kansler for hertugdømmet Lancaster (1880-1882). Han beundrede Gladstone og bidrog til mobiliseringen af arbejderklassens støtte til Gladstone i de industrielle distrikter. Alligevel trak han sig tilbage i 1882, da Gladstone greb ind i Egypten og modsatte sig ham i 1886 i de afgørende debatter om irsk hjemmestyre.

i de sidste faser af hans karriere blev Bright dogged af sygdom, og et element af konservatisme, som aldrig helt havde manglet i hans temperament, kom i spidsen. Fjendskab mod ham forsvandt i sine sidste år, da han havde ry for en patriark. Alligevel var han en ensom mand efter sin anden hustrus død i 1878—hans første var død i 1841 efter mindre end 2 års ægteskab— og han var ude af kontakt med nye kræfter i national politik. Han døde den 27. marts 1889 og blev begravet simpelthen i Friends’ Meeting House i Rochdale.

yderligere læsning

Brights taler, som skal undersøges nøje for at forstå den slags appel, han fremsatte, blev redigeret af James E. Thorold Rogers i 1879, hans breve af H. J. Leech i 1885 og hans dagbøger af R. A. J. vægge i 1930. Bright ‘s standardbiografi er George Macaulay Trevelyan, John Bright’ s liv(1913), men det er omskrevet og dateret i sin tilgang og skal suppleres af Herman Ausubel, John Bright, Victorian reformator (1966) og Donald Read, Cobden og Bright: a Victorian Political Partnership (1967). Den mest gennemtrængende beretning om Brights politiske miljø og krav på lederskab gives i J. Vincent, dannelsen af Det Liberale Parti, 1857-1868 (1966). Se også essayet om Bright i Asa Briggs, victorianske mennesker: Nogle revurderinger af mennesker, institutioner, ideer og begivenheder, 1851-1867 (1954; rev. Red. 1970).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.