Amarengo

Articles and news

Hvad er en fortjeneste interesse?

se alle blogindlæg

skat
af Amalie L. Tuffin
Maj 16, 2016

indlæg billede

egenkapital kompensation kan være anderledes i LLC ‘ er og selskaber. LLC ‘ er har fordelen ved at bruge et særligt egenkapitalkompensationsværktøj kaldet en “overskudsinteresse.”

i modsætning til en traditionel aktieoption, der repræsenterer en ret til at købe ind i virksomheden på et fremtidig tidspunkt, repræsenterer en overskudsinteresse en faktisk nuværende ejerandel i LLC. En overskudsrente, når den er struktureret til at være i overensstemmelse med gældende Internal Revenue Service “safe Harns”, er skattefri for modtageren. Du spekulerer måske på, hvordan det er muligt at modtage en faktisk ejerandel i et selskab og alligevel ikke være skattepligtig på det.

mange (ikke alle) LLC ‘ er behandles som partnerskaber til skatteformål. Partnerskabsskattestatus betyder, at mange af de skatteregler, der gælder for LLC ‘ er, er forskellige fra skattereglerne for virksomheder. En overskudsinteresse designet til at overholde IRS safe harbor repræsenterer en ejerandel i virksomhedens fremtidige vækst, men *ikke* en interesse i virksomhedens nuværende værdi.

Antag for eksempel, at en LLC har tre ejere. Hver ejer en tredjedel af virksomheden. Derefter giver virksomheden en overskudsrente på 10% til en nøglemedarbejder på et tidspunkt, hvor virksomheden var værd $1 million. Et par år går forbi, og virksomheden sælges for $3 Millioner. Hvem får hvad? Af de 3 millioner dollars er de første 1 million dollars fordelt ligeligt mellem de tre oprindelige ejere. Intet fra den $1 million går til indehaveren af overskudsrenten, fordi disse penge repræsenterer værdien af virksomheden, da overskudsrenten blev tildelt. De resterende $2 millioner fordeles 30% til hvert af de oprindelige medlemmer og 10% til overskudsrenteindehaveren, der modtager $200.000 af salgsprovenuet.

Overskudsinteresser kan være genstand for optjening på samme måde som aktieoptioner. Optjening kan være tidsbaseret, så egenkapitalen optjenes, da medarbejderen fortsætter med at levere tjenester over en årrække. Alternativt kan optjening være præstationsbaseret, så medarbejderen veste i egenkapitalen, når han/hun eller virksomheden opnår forudbestemte præstationsmål.

indehaveren af en overskudsrente har nogle tilknyttede konsekvenser. Som medlem af LLC er indehaveren af overskudsrenten ikke længere en V-2-medarbejder, men er snarere en partner i et partnerskab til skatteformål. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke tilbageholder lønskat på medarbejderens indkomst; i stedet er medarbejderen underlagt selvstændig skat og skal betale kvartalsvise anslåede skatter for at opfylde deres indkomst-og selvstændige skatteforpligtelser. Denne overgang kan være hård for nogle, og ændringen bør forklares for medarbejderne, før der udstedes en overskudsrente. Derudover modtager medarbejderen en tidsplan K-1, der rapporterer sin andel af virksomhedens overskud, som han/hun er ansvarlig for at betale indkomstskat på. Det er vigtigt for virksomheden at have en plan for at hjælpe medarbejderne med at betale sådanne skatter. Normalt opnås dette ved at foretage skattefordelinger til LLC ‘ s medlemmer for at hjælpe dem med at opfylde deres skatteforpligtelser.

Overskudsinteresser kan også ydes til ikke-medarbejdertjenesteudbydere, såsom ledere, konsulenter, videnskabelige rådgivere og lignende. Som med overskudsinteresser, der ydes til ansatte, bliver indehaveren af overskudsrenten medlem af LLC til skatteformål.

Overskudsinteresser, især dem, der er designet til at overholde IRS safe harbor, kan være et meget vigtigt kompensationsværktøj for LLC ‘ er. De har komplikationer, så det er vigtigt at rådføre sig med dine professionelle rådgivere, før der iværksættes en fortjeneste interesse grant program for din LLC.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.