Amarengo

Articles and news

Studijní centrum St. Nicolas pro východní církve

dlouho stál Jeroným z Prahy ve stínu Jana Husa. Rok po Husovi byl upálen jako kacíř na kostnickém koncilu v roce 1416. Zatímco Hus pracoval jako kněz, kazatel a církevní reformátor, zejména v Čechách, Jerome cestoval po celé Evropě jako laik a bystrý filozof, aby reformoval nejen církev, ale i lidského ducha. Zjevil se tak jako hrozba autoritě církve-svým vzpurným chováním , ale i metafyzickými postoji. Bojoval proti nominalismu a prohlásil přímý přístup lidského rozumu k božským archetypům. Stal se tak „ikonoklastem“ proti pozemským reprezentacím.

Hieronymus zůstal mimo Český výzkum do značné míry neznámý. Thomas Fudge je první, kdo představil anglickou biografii, zde přeloženou do němčiny. Na základě latinských a českých pramenů a odborné literatury rekonstruuje rušný život Jeronýma až do jeho soudu a tragického konce. Tímto způsobem poskytuje přístup k této fascinující osobnosti, která je úzce spjata s intelektuální historií pozdního středověku. Italský humanista Poggio Bracciolini, který zanechal svědectví o posledních hodinách Jerome, předpověděl: „tento muž si bude pamatovat!“

o autorovi: Thomas A. Fudge je profesorem středověkých dějin na University of New England v Austrálii. Je uznávaným odborníkem na dějiny husitského hnutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.