Amarengo

Articles and news

Len Zon

Dr. Zon je mezinárodně uznáván za svůj průkopnický výzkum v nových oblastech biologie kmenových buněk a genetiky rakoviny.

jeho současný výzkum se zaměřuje na dvě kritické cesty vyšetřování: identifikaci genů, které řídí kmenové buňky, aby se staly rakovinami nebo se vyvinuly ve specializovanější krevní nebo orgánové buňky a vyvíjely chemické nebo

genetické supresory k léčbě rakoviny a mnoha dalších ničivých nemocí.

Dr. Zon je profesorem dětského lékařství na Harvardské lékařské fakultě, vyšetřovatelem Howard Hughes Medical Institute a ředitelem Programu kmenových buněk v dětské nemocnici Boston.

získal titul B. S. v oboru chemie a přírodních věd na Muhlenberg College a titul M. D. na Jefferson Medical College.

následně absolvoval stáž interního lékařství v New England Deaconess Hospital a stáž v lékařské onkologii v Dana-Farber Cancer Institute.

Dr. Zon je členem Institutu medicíny, zakladatel a bývalý prezident Mezinárodní společnosti pro výzkum kmenových buněk, minulý prezident Americké společnosti pro klinické vyšetřování, a hlavní fakulta a předseda výkonného výboru Harvard Stem Cell Institute.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.