Amarengo

Articles and news

Latinská Liga

Latinská Liga, aliance latinských komunit, která se vytvořila v opozici vůči Etruskému Římu na konci 6. století před naším letopočtem. V té době Etruští vládci Říma vytvořili de facto hegemonii nad latinskými komunitami jižně od řeky Tibery, což byla situace přijatá Římskou smlouvou s Kartágem z roku 509 (uvádí řecký historik Polybius). S pádem etruské monarchie, vesnice Latium tvořily alianci, soustředěný na Aricia, které moderní učenci nazývají latinskou Ligou. Řím bojoval s latinskými městy v bitvě u jezera Regillus (499 nebo 496) a konzul Spurius Cassius Vecellinus uzavřel smlouvu s latiny na rovném základě pro vzájemnou obranu (493). Když Řím získal území, politická moc ligy se zmenšila. Smlouva byla obnovena v roce 358 se změnami, které zajistily vedení Říma. To vedlo k vypuknutí války, z níž Řím zvítězil v roce 338, kdy byla latinská Liga rozpuštěna.

starověký Řím
Přečtěte si více o tomto tématu
starověký Řím: Latinská Liga
ačkoli Latinové bydleli v politicky nezávislých městech, jejich společný jazyk a kultura vytvořily spolupráci v náboženství, zákon, a…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.