Amarengo

Articles and news

late-onset

pro pojem late-onset neexistuje jednotná definice. Doba, kdy se mluví o pozdním nástupu, se velmi liší od nemoci k nemoci.

o pozdním nástupu adrenogenitálního syndromu mluvíme například tehdy, když se z důvodu Zbytkové aktivity postižených enzymů neprojeví při narození, ale až po letech Pseudopubertas praecox, tedy předčasný vývoj sekundárních pohlavních znaků v základním školním věku, nebo dokonce poruchy cyklu v dospělosti. Naopak pozdní sepse je dána, pokud se onemocnění objeví po třetím dni života.Pozdní nástup astmatu je definován od tří let.Například alkoholici s pozdním nástupem začínají pít až ve vyšším věku, od 45 let. To se často děje po rušivých životních událostech, jako je ztráta životního partnera.

opakem onemocnění s pozdním nástupem jsou nemoci s časným nástupem („časné propuknutí“). Zatímco u předčasného nástupu onemocnění hrají velmi často důležitou roli genetické predispozice, u pozdního nástupu onemocnění tomu tak není.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.