Amarengo

Articles and news

jak funguje blesk

jak se vedoucí kroku přibližují k zemi, objekty na povrchu začínají reagovat na silné elektrické pole. Objekty oslovují oblak „rostoucími“ pozitivními fáborky. Tyto fáborky mají také purpurovou barvu a na ostrých hranách se zdají být výraznější. Lidské tělo může a produkuje tyto pozitivní proudy, když je vystaveno silnému elektrickému poli, jako je bouřkový mrak. Ve skutečnosti, cokoli na povrchu země má potenciál poslat streamer. Jakmile jsou vyrobeny, fáborky nepokračují v růstu směrem k oblakům; překlenutí mezery je úkolem vedoucích kroků, když se chystají dolů. Fáborky trpělivě čekají a táhnou se nahoru, jak se blíží vedoucí krok.

vedle toho je skutečné setkání vedoucího kroku a streameru. Jak bylo uvedeno výše, streamer, kterého vedoucí kroku dosáhne, nemusí být nutně nejbližší streamer k cloudu. Je velmi běžné, že blesk dopadne na zem, i když v okolí je strom nebo světelný sloup nebo jakýkoli jiný vysoký objekt. Skutečnost, že vedoucí kroku nevystupuje cestou přímky, to umožňuje.

reklama

poté, co se vůdce kroku a streamer setkají, ionizovaný vzduch (plazma) dokončil svou cestu na zemi a zanechal vodivou cestu z oblaku na zemi. Po dokončení této cesty proudí proud mezi Zemí a mrakem. Toto vybíjení proudu je způsob, jakým se příroda snaží neutralizovat oddělení náboje. Záblesk, který vidíme, když dojde k tomuto výboji, není stávka – je to místní účinek stávky.

kdykoli je elektrický proud, je s proudem spojeno také teplo. Vzhledem k tomu, že při úderu blesku je obrovské množství proudu, je zde také obrovské množství tepla. Ve skutečnosti je blesk teplejší než povrch Slunce. Toto teplo je skutečnou příčinou brilantního bílo-modrého záblesku, který vidíme.

když se vůdce a streamer setkají a proud proudí (stávka), vzduch kolem stávky se stává extrémně horkým. Tak horké, že ve skutečnosti exploduje, protože teplo způsobuje, že se vzduch tak rychle rozšiřuje. Po explozi brzy následuje to, co všichni známe jako hrom.

hrom je rázová vlna vyzařující z úderné dráhy. Když se vzduch zahřeje, rychle se rozšiřuje a vytváří kompresní vlnu, která se šíří okolním vzduchem. Tato kompresní vlna se projevuje ve formě zvukové vlny. To neznamená, že hrom je neškodný. Naopak, pokud jste dostatečně blízko, můžete cítit Rázovou vlnu, když otřásá okolím. Mějte na paměti, že když dojde k jadernému výbuchu, obvykle je největší destrukce způsobena energií rychle se pohybující rázové vlny. Ve skutečnosti rázová vlna, která produkuje hrom z úderu blesku, může určitě poškodit struktury a lidi. Toto nebezpečí je výraznější, když jste blízko stávky, protože rázová vlna je tam silnější a bude tlumit (klesat) se vzdáleností. Fyzika nás učí, že zvuk cestuje mnohem pomaleji než světlo, takže vidíme záblesk dříve, než uslyšíme hrom. Ve vzduchu se zvuk pohybuje zhruba 1 míli každých 4,5 sekundy. Světlo cestuje rychlostí 186 000 mil (299 000 kilometrů) za sekundu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.