Amarengo

Articles and news

co je zisk zájem?

Zobrazit všechny příspěvky v blogu

daň
od Amalie L. Tuffin
Květen 16, 2016

Post Image

kompenzace vlastního kapitálu se může lišit v LLC a korporacích. LLC mají tu výhodu, že používají speciální nástroj pro kompenzaci vlastního kapitálu nazvaný “ ziskový úrok.“

na rozdíl od tradiční akciové opce, která představuje právo koupit do společnosti v budoucnu, ziskový zájem představuje skutečný současný vlastnický podíl v LLC. Úrok ze zisku, pokud je strukturován tak, aby byl v souladu s příslušnou službou Internal Revenue „safe harbors“, “ je příjemci osvobozen od daně. Možná se divíte, jak je možné získat skutečný vlastnický podíl ve společnosti a přesto na ni nepodléhat dani.

mnoho (ne všechny) LLC jsou považovány za partnerství pro daňové účely. Daňový status partnerství znamená, že mnoho daňových pravidel platných pro LLC se liší od daňových pravidel pro korporace. Podíl na zisku určený k dosažení souladu s IRS safe harbor představuje vlastnický podíl na budoucím růstu společnosti, ale * ne * zájem o současnou hodnotu společnosti.

Předpokládejme například, že LLC má tři vlastníky. Každý vlastní třetinu společnosti. Poté společnost uděluje 10% ziskový úrok klíčovému zaměstnanci v době, kdy společnost stála 1 milion dolarů. Uplyne několik let a společnost se prodává za 3 miliony dolarů. Kdo dostane co? Z 3 milionů dolarů je první 1 milion dolarů rozdělen rovnoměrně mezi tři původní majitele. Nic z toho 1 milion dolarů nejde držiteli úroku ze zisku, protože tyto peníze představují hodnotu společnosti, když byl poskytnut úrok ze zisku. Zbývající 2 miliony dolarů jsou rozděleny 30% každému z původních členů a 10% držiteli zisku, který obdrží 200 000 USD z výnosů z prodeje.

zisky zájmy mohou být předmětem vesting stejným způsobem jako akciové opce. Vesting může být časově založený, takže vlastní kapitál je získán, protože zaměstnanec nadále poskytuje služby po dobu několika let. Alternativně může být vesting založen na výkonu, takže zaměstnanec Vest ve vlastním kapitálu, když on/ona nebo společnost dosáhne předem stanovených výkonnostních cílů.

držitel úroku ze zisku má některé vedlejší důsledky. Jako člen LLC, držitel zisku již není zaměstnancem W-2, ale spíše je partnerem v Partnerství pro daňové účely. To znamená, že zaměstnavatel nebude srážet daně ze mzdy z příjmu zaměstnance; místo toho zaměstnanec podléhá dani ze samostatné výdělečné činnosti a musí platit čtvrtletní odhadované daně, aby uspokojil své daňové povinnosti z příjmu a ze samostatné výdělečné činnosti. Tento přechod může být pro některé těžký a změna by měla být zaměstnancům vysvětlena před vydáním úroku ze zisku. Kromě toho zaměstnanec obdrží plán K-1 vykazující svůj podíl na zisku společnosti,za který bude odpovědný za placení daní z příjmu. Je důležité, aby společnost měla plán, který pomůže zaměstnancům s placením těchto daní. Obvykle je toho dosaženo tím, že daňové rozdělení členům LLC, které jim pomohou při plnění jejich daňových povinností.

zisky mohou být poskytnuty také poskytovatelům služeb, kteří nejsou zaměstnanci, jako jsou manažeři, konzultanti, vědečtí poradci a podobně. Stejně jako u zisků poskytnutých zaměstnancům se držitel zisku stává členem LLC pro daňové účely.

zisky, zejména ty, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly bezpečnostnímu přístavu IRS, mohou být velmi důležitým kompenzačním nástrojem pro LLC. Mají komplikace, proto je důležité konzultovat s odbornými poradci před zahájením zisku úroků grantový program pro vaše LLC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.