Amarengo

Articles and news

Abbé Marc-Antoine Laugier

(1713-69).

francouzský jezuita, stal se jedním z prvních a nejdůležitějších teoretiků neoklasicismu. Jeho esej sur l ‚ architecture (1753) byl hluboce vlivný a stanovil racionální interpretaci klasicismu jako logického, přímočarého vyjádření potřeby přístřeší, odvozeného z primitivní chýše kmenů stromů podporujících strukturu. Vychvaloval potřebu sloupů na rozdíl od těch, které se zabývají odrůdou nebo pilastry, a argumentoval pro návrat k antickým principům jako protijed ke všem přírůstkům od renesančního období, které skryly podstatu původu sloupovité a trabeované konstrukce. Bezprostřední vliv jeho názorů byl na Soufflot, ale překlady do angličtiny a němčiny je přenášely po celé Evropě. Ve svých pozorováních sur l ‚ architecture (1765) poznal milost gotiky.

Builder (1980); Fichet (ed.) (1979); Herrmann (1962); Laugier (1753, 1753a, 1765) ;Middleton & Watkin (1987); Placzek (ed.) (1982); Rykwert (1980)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.